ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Μήνυση NOVA κατά ΣΚΑΪ

Μήνυση NOVA κατά ΣΚΑΪ 

29/6/2012

Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την αγωγή

Δεν έχουν τελειωμό οι περιπέτειες για τον Γιάννη Αλαφούζο και τον ΣΚΑΙ, αφού με αγωγή κινήθηκε εναντίον του και το συνδρομητικό κανάλι NOVA,για....

 εκεμτάλλεσυση αποκλειστικών δικαιωμάτων.

Δείτε την αγωγή:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική Διαδικασία)
ΑΓΩΓΗ
1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet Media Holdings SA», η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης Αττικής, περιοχή Κάντζα, προέκταση οδού Μάνης και εκπροσωπείται νόμιμα
ΚΑΤΑ

1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», η οποία εδρεύει στο Ν. Φάληρο, Αττικής, επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτριας του Τηλεοπτικού Σταθμού «ΣΚΑΪ» και
2. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής, στην οδό Eθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως 2, και εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτριας του δικτυακού τόπου «www.skai.gr»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 4
1. Η δραστηριότητα της εταιρίας μας 4
ΙΙ. Η εταιρία μας ως αποκλειστικός δικαιούχος για την εκμετάλλευση των εξουσιών του sui generis απόλυτου, αποκλειστικού και περιουσιακού δικαιώματος του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 επί των αγώνων του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών για τις αγωνιστικές περιόδους 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 6
1. Γενικά 6
2. Η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 7
3. Η απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από την εταιρία μας 8
4. Το περιεχόμενο των παραχωρηθέντων προς την εταιρία μας αποκλειστικών δικαιωμάτων 10
5. Η έννοια των «Εμπορικών Στιγμιότυπων» των αγώνων – Διάκρισή της από την έννοια των «Αγωνιστικών Τριλέπτων» των αγώνων 12
6. Συμπέρασμα 16
ΙΙΙ. Η εταιρία μας ως αποκλειστικός δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων του άρθρου 47 παρ. 2 ν. 2121/1993 επί των υλικών φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν τους αγώνες του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 17
1. Η νομοθετική πρόβλεψη 17
2. Η απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από την εταιρία μας 17
IV. Η εταιρία μας ως δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού του άρθρου 48 ν. 2121/1993 επί των μεταδιδόμενων αγώνων του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2011-2012 21
1. Η νομοθετική πρόβλεψη 21
2. Η απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από την εταιρία μας 21
3. Συμπέρασμα 36
VI. Η προσβολή των ως άνω δικαιωμάτων της εταιρίας μας από τις εναγόμενες 36
1. Η εκ μέρους της πρώτης των εναγομένων προσβολή των δικαιωμάτων της εταιρίας μας του άρθρου 84 ν. 2725/1999 36
2. Η συμπεριφορά των λοιπών τηλεοπτικών σταθμών 81
3. H παρέμβαση της ΣΟΥΠΕΡΙΛΓΚ 82
4. Η εκ μέρους της πρώτης των εναγομένων προσβολή του συγγενικού δικαιώματος του άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993 του συγγενικού δικαιώματος του άρθρου 48 του ν. 2121/1993 και των πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρίας μας 83
5. Η εκ μέρους της δεύτερης των εναγομένων προσβολή των δικαιωμάτων της εταιρίας μας 84
VII. Προσβολή των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού 85
1. Η αθέμιτη συμπεριφορά της πρώτης των εναγομένων 85
VIII. Αξιώσεις της εταιρίας μας 86
1. Αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον 86
2. Αξίωση αποζημίωσης 88
3. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης 94


Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Η δραστηριότητα της εταιρίας μας
1.1. Η εταιρία μας συστάθηκε με σκοπό την απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση συμμετοχών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης καθώς και την παροχή διοικητικών, υποστηρικτών και λοιπών υπηρεσιών. Μέσα στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού της, η εταιρία μας απορρόφησε δια συγχωνεύσεως, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NETMED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «NETMED HELLAS A.E.», με αποτέλεσμα η ως άνω εταιρία, από την ημερομηνία 30.7.2010, οπότε και εγκρίθηκε η συγχώνευση αυτή από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (υπ’ αριθμ. 29562/16679/30.7.2010 απόφαση - ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 9859/20.8.2010), να έχει παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. Συνακόλουθα, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 75 του Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρία μας υπεισήλθε στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας «NETMED HELLAS AE», ως οιονεί καθολική διάδοχος αυτής.
1.2. Ειδικότερα, η εταιρία μας είναι διαχειρίστρια προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2644/1998 («Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ Α’ 233/1998). Υπό την ιδιότητά της αυτή προμηθεύει στην εταιρία «MULTICHOICE HELLAS A.E.E – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (στο εξής: «MULTICHOICE»), η οποία έχει λάβει την άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών με τη χρήση της ψηφιακής μεθόδου μετάδοσης μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2644/1998, τα συνδρομητικά τηλεοπτικά προγράμματα NOVASPORTS (NOVASPORTS 1,2,3,4,6,7, HD και HIGHLIGHTS) και NOVACINEMA (NOVACINEMA 1,2,3,4, HD), των οποίων έχει και τη συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση και παραγωγή. Η προς τη MULTICHOICE προμήθεια εκ μέρους της εταιρίας μας των ως άνω τηλεοπτικών προγραμμάτων γίνεται δυνάμει της από 1.7.2011 σχετικής συμβάσεως προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου που έχει συνάψει η εταιρία MULTICHOICE με εμάς, η οποία (σύμβαση) έχει νομίμως εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δυνάμει του Ν. 2644/1998 και αντικατέστησε την προηγούμενη, αντίστοιχου περιεχομένου, από 22.8.2006 σύμβαση που είχε συνάψει η MULTICHOICE με την δικαιοπάροχο της εταιρίας μας, εταιρία NETMED HELLAS A.E., στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε, όπως προεκτέθηκε, η εταιρία μας, κατόπιν συγχωνεύσεως διά απορροφήσεως της εταιρίας αυτής. Τα τηλεοπτικά προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρία μας για λογαριασμό της MULTICHOICE μεταδίδονται μέσω του ψηφιακού συνδρομητικού τηλεοπτικού πακέτου («μπουκέτου») γνωστού σε όλους ως «NOVA».
1.3. Επιπλέον, η εταιρία μας πραγματοποιεί επίγεια (παλαιότερα αναλογική και πλέον ψηφιακή, λόγω της μετάβασης στο καθεστώς της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης), κωδικοποιημένη (κρυπτογραφημένη) και συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση προγράμματος, με βάση την σε ισχύ ευρισκόμενη από 15.10.1994 σύμβαση που έχει συνάψει η ανώνυμη εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (στο εξής: «ΕΡΤ Α.Ε») με τη δικαιοπάροχο της εταιρίας μας, NETMED HELLAS Α.Ε., στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε, όπως προεκτέθηκε, η εταιρία μας, κατόπιν συγχωνεύσεως διά απορροφήσεως της εταιρίας αυτής, όπως η εν λόγω σύμβαση συμπληρώθηκε με την από 29.12.1995 νεότερη μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων σύμβαση και κυρώθηκε με το Ν. 2328/1995 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες συμβάσεις και, ειδικότερα, με τις από 13.10.1997, 15.10.1999, 23.11.2001, 9.7.2003 και τελικώς με την από 21.7.2010 συμπληρωματική σύμβαση συνεργασίας με την ΕΡΤ, η οποία αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας για την εκπομπή και μετάδοση κωδικοποιημένων τηλεοπτικών προγραμμάτων της εταιρίας μας και της ΕΡΤ με την επίγεια ψηφιακή μέθοδο. Με βάση το παραπάνω νομοθετικό καθεστώς, η εταιρία μας εκπέμπει και τα προγράμματα NOVACINEMA 1 και NOVASPORTS 1/ DisneyXD, τα οποία μεταδίδει μέσω επίγειων συχνοτήτων και επίγειων αναμεταδοτών (παλαιότερα με την αναλογική μέθοδο και πλέον με την επίγεια ψηφιακή μέθοδο επεξεργασίας του τηλεοπτικού σήματος, συμμορφούμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο με το καθεστώς της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, όπως προβλέπεται από το Ν. 3592/2007) και, συνεπώς, παρέχει γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ήτοι τηλεοπτική μετάδοση –μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών- των δύο προαναφερθέντων τηλεοπτικών προγραμμάτων βάσει χρονολογικά προγραμματισμένων μεταδόσεων.. Πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται από την εταιρία μας μπορούν να έχουν μόνο συνδρομητές μας που είναι εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή και καταβάλλουν στην εταιρία μας μηνιαία συνδρομή. Τα προγράμματα αυτά είναι ακριβώς τα ίδια που μεταδίδονται -μαζί με άλλα- και μέσω του ψηφιακού συνδρομητικού τηλεοπτικού πακέτου («μπουκέτο») επεξεργασίας, γνωστού ως NOVA. Συνεπώς, η εταιρία μας, ως πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, είναι τηλεοπτικός φορέας/οργανισμός κατά τις διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η μητρική εταιρία του ομίλου στον οποίο υπάγεται η εταιρία μας
2.1. Η μητρική εταιρία της εταιρίας μας, ήτοι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E» (στο εξής: «Forthnet A.E.»), αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δορυφορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και έχει εγγραφεί ως τέτοια στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με αποτέλεσμα να αποτελεί και αυτή τηλεοπτικό οργανισμό με τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Παράλληλα, παρέχει στο καταναλωτικό κοινό ευρύ φάσμα ευρυζωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και στις υπηρεσίες διαδικτύου (ίντερνετ), ενώ από τον Αύγουστο του 2008, έχοντας αποκτήσει τον έλεγχο, μεταξύ άλλων, και των εταιριών, «NETMED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» και «MULTICHOICE HELLAS A.E.E – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», έχει εισέλθει δυναμικά και στο χώρο της παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Έτσι, οι ανωτέρω εταιρίες κατέστησαν μέλη του Ομίλου της Forthnet A.E, ενώ στη συνέχεια, η εταιρία μας απορρόφησε, όπως προεκτέθηκε, με συγχώνευση την εταιρία «NETMED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ», καθιστάμενη καθολική αυτής διάδοχος εκ του νόμου.
ΙΙ. Η εταιρία μας ως αποκλειστικός δικαιούχος για την εκμετάλλευση των εξουσιών του sui generis απόλυτου, αποκλειστικού και περιουσιακού δικαιώματος του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 επί των αγώνων του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών για τις αγωνιστικές περιόδους 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015
1. Γενικά
1.1. Προς το σκοπό της προμήθειας τηλεοπτικών προγραμμάτων στην εταιρία MULTICHOICE για τα κανάλια NOVASPORTS και NOVACINEMA, η εταιρία μας, ως έχουσα την αποκλειστική συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση και παραγωγή του προγράμματος του συνόλου των ως άνω καναλιών, προβαίνει σε συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε για την απόκτηση πνευματικών, συγγενικών, ή άλλων απόλυτης φύσης δικαιωμάτων για τη μετάδοση προγραμμάτων που έχουν ήδη παραχθεί από τρίτους είτε για τη δημιουργία και παραγωγή νέων προγραμμάτων. Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών, των οποίων η εταιρία μας αναλαμβάνει την παραγωγή, συγκαταλέγονται και διάφορες αθλητικές διοργανώσεις, όπως αγώνες μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, ποδοσφαίρου κ.τ.λ., οι οποίες μεταδίδονται τελικώς μέσω των καναλιών NOVASPORTS. Όσον αφορά, ειδικότερα, στην απόκτηση δικαιωμάτων παραγωγής, μετάδοσης, αναμετάδοσης, εγγραφής, αναπαραγωγής και εν γένει εκμετάλλευσης ποδοσφαιρικών αγώνων, η εταιρία μας οφείλει να τηρεί και τηρεί πάντοτε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 ν. 2725/1999.
2. Η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 84 του ν. 2725/1999
2.1. Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002 και ισχύει σήμερα, παρασχέθηκε το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, σε κάθε αθλητικό σωματείο, και σε κάθε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία (Α.Ε.Ε.) να επιτρέπει έναντι αμοιβής: α) τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών οργανώσεων στις οποίες θεωρείται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, γηπεδούχος, β) την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση (α) αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιότυπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα, γ) τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής, κατά την περίπτωση (β), με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό. Επίσης, στο ίδιο αυτό άρθρο ορίζεται ότι κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α., δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2.2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι με αυτόν τον ειδικό νόμο δημιουργήθηκε για το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο ή τη γηπεδούχο Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, ως διοργανωτή(τρια) αθλητικών εκδηλώσεων, ένα ιδιαίτερο αποκλειστικό και απόλυτο περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα sui generis συγγενικό δικαίωμα, λόγω της ομοιότητάς του προς τα δικαιώματα αυτά, με τις ρητά αναφερόμενες σ’ αυτό απόλυτες και αποκλειστικές εξουσίες του. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, το αθλητικό σωματείο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, με τις οποίες να παραχωρεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς/οργανισμούς, αποκλειστικές ή απλές άδειες μετάδοσης και αναμετάδοσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και για την εν γένει εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω αναφερόμενων εξουσιών. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν μεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια, σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή ομοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης των δικαιωμάτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.
2.3. Η διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων από τα αθλητικά σωματεία απαιτεί σημαντική οικονομική επένδυση, η οποία είναι αδύνατο να αποσβεσθεί μόνο μέσω της είσπραξης του αντιτίμου του εισιτηρίου εισόδου στο χώρο της διοργάνωσης, πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια των οποίων παρουσιάζεται σημαντική πτωτική τάση στην προσέλευση του κοινού για την παρακολούθηση τέτοιου είδους αγώνων. Δικαιοπολιτική βάση για τη θέσπιση του εν λόγω δικαιώματος, συνεπώς, αποτέλεσε η θέληση του νομοθέτη να προστατεύσει τη σημαντική οικονομική επένδυση στην οποία αναγκάζεται να προβεί ο διοργανωτής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και στη μείωση του επιχειρηματικού του κινδύνου, προσφέροντάς του μία ακόμη πολύτιμη πηγή εσόδων, τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων, η οποία συνεπάγεται κατ’ αποτέλεσμα και την ευρύτερη διάδοση των αγώνων αυτών στο κοινό. Μέσω της καθιέρωσης ενός απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος του διοργανωτή της αθλητικής εκδήλωσης, καθιερώνεται η αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος αυτού για την εμπορική εκμετάλλευση των εξουσιών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, αναμετάδοσης, εγγραφής, αναπαραγωγής και εν γένει εκμετάλλευσης των ποδοσφαιρικών αγώνων, και τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική απόσβεση της ως άνω επένδυσης, η οποία διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί. Η παροχή ενός απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος αποτρέπει την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις εξουσίες που αυτό παρέχει και, συνακόλουθα, αποτρέπει την απομείωση ή και την πλήρη υποτίμηση της περιουσιακής τους αξίας, από τη στιγμή που δεν είναι δυνατή η όποια επαφή/πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στους εν λόγω αγώνες, από οποιοδήποτε τόπο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο η επαφή/πρόσβαση που επιθυμεί ο δικαιούχος του εν λόγω δικαιώματος να επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο κοινό. Παράλληλα, εξασφαλίζει μία ισχυρή διαπραγματευτική θέση του διοργανωτή τέτοιου είδους εκδηλώσεων απέναντι στον αντισυμβαλλόμενό του τηλεοπτικό οργανισμό, καθώς του επιτρέπει να αξιώσει την καταβολή ενός ιδιαίτερα υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος –λόγω της χορηγούμενης αποκλειστικότητας– για τη μετάδοσή τους.
3. Η απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από την εταιρία μας
3.1. Η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ αποτελεί αστικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής: «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ»). Η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ αποτελεί την επίσημη διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το καταστατικό και τους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
3.2. Με την από 5.8.2011 σύμβαση που τιτλοφορείται «Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων» (στο εξής: «Σύμβαση») που συνήφθη μεταξύ (α) όλων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών που συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας («Πρωτάθλημα ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ») της τρέχουσας περιόδου 2011-2012, (β) της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και (γ) της προαναφερθείσας εταιρίας Forthnet A.E, οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΠΑΕ), μέλη της ΣΟΥΠΕΡΙΛΓΚ, παραχώρησαν προς τη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ τις προαναφερθείσες ειδικές έγγραφες άδειες του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 για το σύνολο των δικαιωμάτων τους που αναφέρονται στην ίδια Σύμβαση, καθιστώντας αυτήν αποκλειστικό φορέα του δικαιώματος εκμετάλλευσης των ανωτέρω δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του ν. 2725/1999. Με την ίδια ακριβώς Σύμβαση, η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ μεταβίβασε τα ίδια τηλεοπτικά δικαιώματα (που είχε αποκτήσει από τις ως άνω ΠΑΕ) προς την εταιρία Forthnet A.E., δηλ. στην τρίτη συμβαλλόμενη στην ως άνω Σύμβαση. Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση αυτή δεν αφορά στα δικαιώματα επί των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ Σκόντα – Ξάνθη, των οποίων έχει αποκτήσει την αποκλειστικότητα η ΕΡΤ ΑΕ.
3.3. Με τον όρο XIV της Σύμβασης συμφωνήθηκε ότι αυτή αποτελεί την τελική Συμφωνία των συμβαλλομένων σ’ αυτήν μερών και καταργήθηκε κάθε προηγούμενη συμφωνία ή «δέσμευσή» τους.
3.4. Η διάρκεια της ανωτέρω «Σύμβασης» ορίστηκε για τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους, ήτοι για τις αγωνιστικές περιόδους 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, με συμφωνημένη λήξη είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες ύστερα από την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 (όρος ΧΙ παρ. 1) της Σύμβασης). Το συμφωνηθέν για κάθε αγωνιστική περίοδο αντάλλαγμα (αμοιβή) για την ως άνω κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, είναι ιδιαίτερα υψηλό, και ανέρχεται, συγκεκριμένα, στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) πλέον Φ.Π.Α. για κάθε μία εκ των ως άνω αγωνιστικών περιόδων και καταβάλλεται σε οκτώ (8) δόσεις ανά αγωνιστική περίοδο. Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙΙ παρ. 7 σημ. Β της Σύμβασης και λόγω της μη συμμετοχής της ΠΑΕ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ, η αμοιβή η οποία έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί από τη Forthnet A.E. στη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ (23.000.000€), πλέον Φ.Π.Α. Η Forthnet A.E. έχει ήδη καταβάλει τις μέχρι τώρα ληξιπρόθεσμες δόσεις της αμοιβής για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 στη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ.
3.5. Στη συνέχεια, η εταιρία Forthnet A.E., έχουσα αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ΠΑΕ του πρωταθλήματος με τον προαναφερθέντα τρόπο και έχουσα το προς τούτο δικαίωμα (όρος XV.1 της Σύμβασης), παραχώρησε, κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαιώματά της αυτά για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 προς την εταιρία μας, με την από 22.8.2011 σύμβαση που τιτλοφορείται «Σύμβαση Εκχώρησης» (εφεξής η «Σύμβαση Εκχώρησης»). Η προς εμάς γενόμενη παραχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων έγινε έναντι συμφωνηθέντος μεταξύ μας υψηλότατου ανταλλάγματος (αμοιβής), το οποίο καταδεικνύει τη σημαντική εμπορική αξία των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, έναντι του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (24.840.000€), όπως αυτό προκύπτει από την από 17.10.2011 τροποποιητική σύμβαση της ως άνω σύμβασης εκχώρησης. Η εταιρία μας εκπληρώνει κανονικά τις προς τη Forthnet υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν και περιγράφονται στη Σύμβαση Εκχώρησης. Τη Σύμβαση Εκχώρησης την αναγγείλαμε, όπως είχαμε υποχρέωση (όρος 4 της Σύμβασης Εκχώρησης) στη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ την 24.8.2011 καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (εφεξής ΕΣΡ) στις 25.8.2011, όπως επίσης είχαμε υποχρέωση (άρθρ. 11 §§ 1 και 3 Ν. 2644/1998).
4. Το περιεχόμενο των παραχωρηθέντων προς την εταιρία μας αποκλειστικών δικαιωμάτων
4.1. Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, με την από 5.8.2011 Σύμβαση, η Forthnet A.E. απέκτησε από το σύνολο των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και από τη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ τα δικαιώματα μετάδοσης, αναμετάδοσης, εκμετάλλευσης κ.τ.λ. όλων των αγώνων του Πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, για τις αγωνιστικές περιόδους 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 και, στη συνέχεια, εκχώρησε προς την εταιρία μας για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, κατ’ αποκλειστικότητα το σύνολο των δικαιωμάτων επί όλων των εντός έδρας αγώνων όλων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (ΠΑΕ) που συμμετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα [με εξαίρεση τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ (βλ. άρθρο ΧΙΙΙ παρ. 7)]. Τα δικαιώματα αυτά (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2725/1999 (Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις) oι ίδιες ΠΑΕ μεταβίβασαν κατ’ αρχήν κατ’ αποκλειστικότητα στη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ με ειδικές έγγραφες άδειες του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999, με σκοπό τη σύναψη, από τη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, για λογαριασμό τους, συμφωνίας τηλεοπτικής αναμετάδοσης και μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων κάθε μιας από αυτές, ως ειδικότερα ορίζεται στη Σύμβαση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο ΙV παρ. 1 της Σύμβασης η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ παραχώρησε, κατ’ αποκλειστικότητα, στη Forthnet A.E. τα ακόλουθα δικαιώματα (τα οποία η τελευταία στη συνέχεια τα παραχώρησε σε εμάς με την προαναφερθείσα από 22.08.2011 Σύμβαση Εκχώρησης):
«(α) τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης ή / και μετάδοσης (σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων), στην Ελληνική επικράτεια, μέσω των καναλιών Nova Sports (της πλατφόρμας NOVA), καθώς και του αναλογικού καναλιού NovaSports1 (ή όπως αλλιώς τυχόν θα ονομαστούν στο μέλλον τα ως άνω κανάλια, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας), τα οποία ελέγχονται από τη FORTHNET ή μέσω οποιουδήποτε Αποδεκτού Εκδοχέα, κατά το άρθρο XIV της παρούσας, όλων των εντός έδρας Αγώνων των ΠΑΕ (ή τμημάτων αυτών μεγάλων ή μικρών ή συνθέσεων αυτών), Κανονικής Περιόδου και Αγώνων Playoffs – Playout, του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών Α’ Εθνικής (Super League), των αγωνιστικών περιόδων 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, που θα ορισθούν για τηλεοπτική μετάδοση από τη Super League και θα έχουν επιλεγεί αντίστοιχα από τη FORTHNET, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω (άρθρο V).
Συγκεκριμένα, παραχωρούνται τα ως άνω αποκλειστικά δικαιώματα για οκτώ (8) Αγώνες Κανονικής Περιόδου, ανά Αγωνιστική Κανονικής Περιόδου. Για τα playoffs και τα playouts παραχωρούνται οι αγώνες που ορίζονται κατωτέρω. […]
(β) το δικαίωμα απεριόριστης μετάδοσης Στιγμιότυπων Αγώνων (εξ’ αυτών των αγώνων που δικαιούται να αναμεταδίδει/μεταδίδει η FORTHNET) με τους ίδιους ως άνω περιορισμούς και τα ίδια ως άνω μέσα (υπό παρ. [α], σύμφωνα με όσα τυχόν ορίζονται ειδικότερα στην παρούσα.
(γ) το αποκλειστικό δικαίωμα εγγραφής ή αναπαραγωγής των Αγώνων (εξ’ αυτών των αγώνων που δικαιούται να αναμεταδίδει/μεταδίδει η FORTHNET, κατά τους ειδικότερους όρους της παρούσης,) ή στιγμιότυπων αυτών ή συνθέσεων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιοδήποτε υλικό φορέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην παρούσα.»
4.2. Σύμφωνα με τους ορισμούς του όρου ΙΙ.8 της Συμβάσεως, «ως «Αγώνας» θεωρείται «οποιοσδήποτε και κάθε Αγώνας κανονικής περιόδου, Playoff και Playout και υπό την προυπόθεση ότι γηπεδούχος είναι μία εκ των ΠΑΕ. Στην έννοια του αγώνα υπάγονται και αγώνες που ανεβλήθησαν ή / και διακόπηκαν καθώς και οι επαναληπτικοί αγώνες».
4.3. Σύμφωνα με το άρθρο IV 6., προβλέπεται ότι το σύνολο των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν διά της Σύμβασης αφορούν και μπορούν να ασκούνται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
4.4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τη Σύμβαση Εκχώρησης που συνήψαμε με τη Forthnet A.E. αποκτήσαμε εμείς το αποκλειστικό δικαίωμα, παραγωγής, μετάδοσης, αναμετάδοσης, μαγνητοσκόπησης όλων των αγώνων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, καθώς και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης στιγμιότυπων των αγώνων αυτών, δια της παραχωρήσεώς τους έναντι ανταλλάγματος προς τρίτους, δηλαδή, μεταξύ άλλων, προς κάθε άλλο τηλεοπτικό σταθμό που επιθυμεί να αναμεταδώσει τέτοια στιγμιότυπα των αγώνων.
5. Η έννοια των «Εμπορικών Στιγμιότυπων» των αγώνων – Διάκρισή της από την έννοια των «Αγωνιστικών Τριλέπτων» των αγώνων
5.1. Όπως προαναφέραμε, με το Ν. 2725/1999 καθορίστηκαν, με τρόπο σαφή, τα δικαιώματα των ΠΑΕ επί των μεταδόσεων των ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς και η διαδικασία παραχώρησης και εκμετάλλευσης αυτών προς τρίτους. Οι όροι αυτοί του νόμου ακολουθήθηκαν πλήρως στην περίπτωση της προς εμάς παραχώρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων των εν λόγω αγώνων, κατά τον προαναφερθέντα τρόπο.
5.2. Όμως, επειδή οι ποδοσφαιρικοί αγώνες έχουν ενδιαφέρον για τμήμα του φιλάθλου κοινού, ο νομοθέτης, στο ίδιο αυτό νομοθέτημα (Ν. 2725/1999) και στο άρθρ. 84 § 3 αυτού, εισήγαγε ειδική πρόνοια ακριβώς προς το σκοπό ενημέρωσης γενικώς του ενδιαφερόμενου φιλάθλου κοινού. Έτσι, με τη διάταξη αυτή, η οποία βρίσκεται σήμερα σε πλήρη ισχύ, καθιέρωσε υποχρέωση του τελικού δικαιούχου των εν λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων να παραχωρεί δωρεάν σε όποιον άλλο τηλεοπτικό σταθμό το επιθυμεί «μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα … διάρκειας τριών λεπτών συνολικά για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων». Τη νόμιμη αυτή υποχρέωσή μας, την τηρούμε πάντοτε και διαθέτουμε, πράγματι, δωρεάν τέτοια «τρίλεπτα» στιγμιότυπα των αγώνων (τα οποία επικράτησε στην τηλεοπτική αγορά να ονομάζονται «Αγωνιστικά Τρίλεπτα»), σε όλους τους άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς (και προς την πρώτη των εναγομένων) προκειμένου, όπως ο νόμος ορίζει, να «χρησιμοποιηθούν αυτά στα δελτία ειδήσεών τους» και προς συνοπτική ενημέρωση του κοινού. Αντίστοιχα, μία ακόμη απόκλιση από την απόλυτη αυτή προστασία του άρθρου 84 ν. 2725/1999 εισάγεται και από το άρθρο 15 του Π.Δ. 109/2010, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ της 10ης Μαρτίου 2010 «για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων». Το άρθρο αυτό αφορά γενικώς σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας και όχι ειδικώς σε αθλητικές ή ακόμα ειδικότερα σε ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις και προβλέπει ότι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν κατ’ αποκλειστικότητα εκδηλώσεις που θεωρούνται ότι έχουν μείζονα σημασία για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η ευρεία πρόσβαση του ελληνικού κοινού ή του κοινού του άλλου κράτους μέλους αντίστοιχα, στην τηλεοπτική μετάδοση των εκδηλώσεων αυτών. Περαιτέρω, ένας ακόμη περιορισμός του απόλυτου και αποκλειστικού sui generis δικαιώματος του γηπεδούχου εισάγεται και μέσω του άρθρου 16 παρ. 1 εδ. α΄ του ίδιου ΠΔ, το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 15 της ως άνω Οδηγίας. Το άρθρο αυτό αφορά, αντίστοιχα, σε εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος γενικώς και όχι ειδικώς στις αθλητικές ή ακόμα ειδικότερα σε ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις και προβλέπει ότι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης σε διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό και σε επιμέρους εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους. Οι ως άνω διατάξεις, ωστόσο, δεν τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής, καθώς δεν πληρούνται οι όροι που θέτουν αυτές, από τη στιγμή που οι επίμαχοι αγώνες αδιαμφισβήτητα δεν αποτελούν εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, κατά την έννοια του άρθρου 15 του ως άνω ΠΔ, αλλά ούτε και εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του άρθρου 16 του ίδιου ΠΔ, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν πληρούνται εν προκειμένω και οι περαιτέρω προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές, τον σκοπό των οποίων καταστρατηγούν, σε κάθε περίπτωση, όπως αναλυτικώς εκθέτουμε κατωτέρω, και οι δύο εναγόμενες με την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά τους.
5.3. Διαφορετικά, όμως, είναι τα λεγόμενα «Εμπορικά Στιγμιότυπα» (ή, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση, «Στιγμιότυπα Αγώνων»). Αυτά, είναι τα στιγμιότυπα από τους ίδιους αγώνες αλλά μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνη των «Αγωνιστικών Τρίλεπτων». Τα Εμπορικά Στιγμιότυπα (Στιγμιότυπα Αγώνων) έχουμε δικαίωμα (εκ του νόμου 2725/1999 και εκ της Συμβάσεως – όρος VI παρ. 4 σε συνδυασμό με τη Σύμβαση Εκχώρησης) να τα εκμεταλλευόμαστε μόνο εμείς και να τα παραχωρούμε, έναντι ανταλλάγματος, σε όποιον άλλο τηλεοπτικό σταθμό το ζητήσει.
5.4. Η διαφορά μεταξύ των Εμπορικών Στιγμιότυπων (Στιγμιότυπων Αγώνων) και των Αγωνιστικών Τρίλεπτων είναι γνωστή και πλήρως διακριτή τόσο σε ολόκληρη την τηλεοπτική αγορά, που απαρτίζεται από όλους τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς (ελεύθερης λήψης, συνδρομητικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας), όσο και στο φίλαθλο κοινό, το οποίο παρακολουθεί αθλητικές διοργανώσεις μεταξύ των οποίων και τους αγώνες του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας, ενώ, ταυτόχρονα, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στον όρο ΙΙ. 12 της Σύμβασης. Ειδικότερα:
(α) ως «Στιγμιότυπα Αγώνα» (δηλ. «Εμπορικά Στιγμιότυπα») «θεωρείται το οπτικοακουστικό υλικό που απαρτίζεται από τις εξ αντικειμένου πλέον ενδιαφέρουσες φάσεις ενός Αγώνα, και είναι ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) λεπτού και μεγίστης διάρκειας έως πέντε (5) λεπτών ανά Αγώνα. Τα «Στιγμιότυπα Αγώνα» αναφέρονται στα εμπορικής φύσεως και προς εμπορική εκμετάλλευση αποσπάσματα από ορισμένο Αγώνα και όχι σε αυτά που προβλέπονται εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για ειδησεογραφικούς/ενημερωτικούς σκοπούς».
(β) Αντίθετα, στον ίδιο όρο της Σύμβασης αναφέρεται ότι «τα «Αγωνιστικά Τρίλεπτα» (όρος ΙΙ. 13 της Σύμβασης) αφορούν σε «οπτικοακουστικό μαγνητοσκοπημένο υλικό εκ του συνόλου των Αγώνων κάθε Αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου, κάθε Αγωνιστικής Playoff και Αγωνιστικής playout, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια από όλους τους Αγώνες της κάθε Αγωνιστικής μέχρι τρία (3) λεπτά, κατά την έννοια του άρθρου 84 παρ. 3 Ν. 2725/1999. Αυτό θα διανέμεται σε ενδιαφερόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς και θα προβάλλεται από αυτούς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ως άνω άρθρου και ουδέποτε σε εμπορικής φύσεως εκπομπές. Τα αγωνιστικά τρίλεπτα αντιστοιχούν στην έννοια των ειδησεογραφικών / ενημερωτικής φύσεως στιγμιότυπων κάθε Αγώνα».
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα Αγωνιστικά Τρίλεπτα είναι απολύτως περιορισμένης και προκαθορισμένης διάρκειας (3 λεπτά συνολικά για όλους τους αγώνες της κάθε αγωνιστικής) και περιλαμβάνουν, ακριβώς, λόγω της περιορισμένης διάρκειάς τους και του αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα τους, ιδιαίτερα σύντομα αποσπάσματα των Αγώνων, σε αντίθεση προς τα (έναντι ανταλλάγματος προς το δικαιούχο αυτών) παραχωρούμενα Εμπορικά Στιγμιότυπα (Στιγμιότυπα Αγώνων), τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας, δηλ. 5 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αγώνα και διαφορετικής ποιοτικής συνθέσεως. Τούτο, δε, διότι ακριβώς, λόγω του γεγονότος ότι τα Εμπορικά Στιγμιότυπα συνιστούν «εμπορικό προϊόν», το οποίο τυγχάνει οικονομικής εκμετάλλευσης (με την τοποθέτηση τηλεοπτικών διαφημίσεων, χορηγιών κ.τ.λ.) από το δικαιούχο τηλεοπτικό φορέα, περιλαμβάνουν σημαντικά, εκτεταμένα και χαρακτηριστικά αποσπάσματα του κάθε Αγώνα (καλύτερες φάσεις, goals, αμφισβητούμενες φάσεις, παραλειπόμενα του κάθε αγώνα κλπ.), προκειμένου να παράσχουν στον τηλεθεατή, που παρακολουθεί αυτά, όχι απλή ενημέρωση περί της έκβασης του Αγώνα [όπως γίνεται με τα Αγωνιστικά Τρίλεπτα], αλλά πραγματική αντίληψη και εικόνα, σχετικά με τα όσα εκτυλίχθησαν στη διάρκεια του κάθε Αγώνα.
5.5. Στο δικαίωμά μας για την εμπορική εκμετάλλευση των στιγμιότυπων των αγώνων, με την παραχώρησή τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, γίνεται ειδικότερη αναφορά στον όρο VI.4.1 της Σύμβασης ο οποίος (με τον υπέρτιτλο: «Προβολή – Διάθεση και Προστασία Στιγμιότυπων Παραγωγής FORTHNET») προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«4. Προβολή – Διάθεση και Προστασία Στιγμιότυπων Παραγωγής FORTHNET
4.1. Προβολή των Στιγμιότυπων από τη FORTHNET – Διάθεση Στιγμιότυπων Παραγωγής FORTHNET, από τη FORTHNET προς τρίτα πρόσωπα – Προστασία Στιγμιότυπων Παραγωγής FORTHNET
Α. Η FORTHNET επιτρέπεται να διαθέτει ελεύθερα τα «Στιγμιότυπα Παραγωγής FORTHNET» (δηλαδή Στιγμιότυπα από Αγώνες τους οποίους, κατά την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά η ίδια δικαιούται να ανα/μεταδίδει) σε τρίτα πρόσωπα, που είναι τηλεοπτικοί φορείς πανελλαδικής εμβέλειας (ελεύθερης ή συνδρομητικής εκπομπής), χωρίς οποιοδήποτε χρονικό ή άλλο περιορισμό, αναφορικά με τον τρόπο διάθεσής τους. Επίσης, επιτρέπεται στη FORTHNET να διαθέτει ελεύθερα τα Στιγμιότυπα Παραγωγής της και σε νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας.
[…]
Γ. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο παραβιάζει ή προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα με την παρούσα σύμβαση παραχωρούμενα δικαιώματα στη FORTHNET, αναφορικά με τα Στιγμιότυπα Παραγωγής της [λόγου χάρη τρίτος τηλεοπτικός σταθμός μεταδίδει, χωρίς την άδεια ή τη συναίνεση της FORTHNET, Στιγμιότυπα από οποιονδήποτε Αγώνα της σε αθλητική ή άλλου τύπου εκπομπή του ή τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιεί, χωρίς την άδεια της FORTHNET, Στιγμιότυπα από Αγώνες της, προκειμένου να παραγάγει προς εμπορική εκμετάλλευση υλικό φορέα εικόνας και ήχου κ.ά], τότε, πέραν των ενεργειών στις οποίες θα προβεί η ίδια η FORTHNET, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά της επί των Στιγμιότυπων Παραγωγής της, η Super League, υπό την ιδιότητα της ως διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος, υποχρεούται: ι)μόλις της ζητηθεί, να συνδράμει τη FORTHNET άμεσα και δραστικά σε όλες τις ενέργειες, στις οποίες αυτή θα προβεί για την προστασία των δικαιωμάτων της επί των Στιγμιότυπων Παραγωγής της και ιι) αμέσως μόλις διαπιστώσει από μόνη της οποιαδήποτε παραβίαση των Στιγμιότυπων Παραγωγής FORTHNET ή ειδοποιηθεί εγγράφως από τη FORTHNET, σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παράβαση να προβεί σε όλες τις διαθέσιμες εκ του νόμου ενέργειες για τη διακοπή οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης, την άρση της διαπραττομένης από οποιονδήποτε τρίτο παρανομίας και την παράλειψη της στο μέλλον […]».
Καθίσταται προφανής και από την εν λόγω διάταξη της Σύμβασης η πλήρης διαφοροποίηση των «Εμπορικών Στιγμιότυπων» («εμπορικό προϊόν») από τα «Αγωνιστικά Τρίλεπτα» (πολύ σύντομα αποσπάσματα από τους αγώνες, προβαλλόμενα μόνο διαμέσου δελτίων ειδήσεων, επιδιώκοντα αποκλειστικά σκοπό ενημέρωσης του κοινού) και ο ξεκάθαρα εμπορικός και οικονομικά εκμεταλλεύσιμος χαρακτήρας και σκοπός των «Εμπορικών Στιγμιότυπων» («Στιγμιότυπων Αγώνων» κατά την ορολογία της Σύμβασης), τούτο δε, δεδομένου ότι δεν νοείται λογικά να γίνεται ρητή αναφορά στη Σύμβαση σε «δικαιώματα» της Forthnet (και συνακόλουθα της εταιρίας μας, λόγω της προς εμάς γενομένης εκχώρησης), για «διάθεση» αυτών (δηλαδή εκμετάλλευση αυτών) προς τρίτους φορείς, καθώς και σε «υποχρέωση» της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ να μας συνδράμει στην προσπάθειά μας να «προστατεύσουμε» αυτά τα δικαιώματά μας και επί των «Εμπορικών Στιγμιότυπων», όταν τρίτος τα παραβιάζει, παρανόμως, εάν επρόκειτο για στιγμιότυπα, που ο ίδιος ο νομοθέτης ρητά έχει προβλέψει ότι όλοι οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί/οργανισμοί θα δικαιούνται να τα λαμβάνουν δωρεάν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των «Αγωνιστικών Τριλέπτων». Επομένως, δικαίωμα διάθεσης, «εκμετάλλευσης» ενός «εμπορικού προϊόντος» (όπως είναι τα Εμπορικά Στιγμιότυπα) και ανάγκη προστασίας αυτού υπάρχει, όταν αυτό το προϊόν έχει εμπορικό, περιουσιακό χαρακτήρα, όταν, δηλαδή, αποφέρει στο φορέα του κέρδος. Διαφορετικό είναι το ζήτημα της κάλυψης της ανάγκης ενημέρωσης του κοινού μέσω των Αγωνιστικών Τριλέπτων, για την οποία υπάρχει η πρόνοια του νομοθέτη εκδηλούμενη με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 84 παρ. 3 του ν.2725/1999.
6. Συμπέρασμα
6.1. Η εταιρία μας, λοιπόν, με βάση τις ως άνω αναφερόμενες συμβάσεις (την από 5.8.2011 σύμβαση που συνήφθη μεταξύ (α) όλων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών που συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας («Πρωτάθλημα ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ») της τρέχουσας περιόδου 2011-2012, (β) της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και (γ) της Forthnet A.E και την από 22.8.2011 σύμβαση μεταξύ της τελευταίας και της εταιρίας μας) κατέστη αποκλειστικός αδειούχος για την εκμετάλλευση των αναφερόμενων στην ως άνω Σύμβαση και προβλεπόμενων στο άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2725/1999 εξουσιών. Συνεπώς, δυνάμει της συμβάσεως αυτής, η εταιρία μας είναι η μόνη η οποία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε παραγωγή, εγγραφή, μετάδοση, αναμετάδοση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου των αγώνων αυτών καθώς και των στιγμιότυπών τους και, αντίστοιχα, έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκμετάλλευσης με το ως άνω αντικείμενο από οποιονδήποτε τρίτο.
ΙΙΙ. Η εταιρία μας ως αποκλειστικός δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων του άρθρου 47 παρ. 2 ν. 2121/1993 επί των υλικών φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν τους αγώνες του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012
1. Η νομοθετική πρόβλεψη
1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 ν. 2121/1993, οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων (παραγωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των οπτικοακουστικών τους έργων, β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με άλλους τρόπους, γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υλικών φορέων, δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των οπτικοακουστικών τους έργων, ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον παραγωγό, στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης των ως άνω υλικών φορέων, καθώς και την παρουσίαση αυτών στο κοινό.
1.2. Σύμφωνα στη συνέχεια με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ως παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς εικόνων με ή χωρίς ήχο.
2. Η απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από την εταιρία μας
2.1. Σύμφωνα με τα όσα προεκτέθηκαν, η εταιρία μας απέκτησε το δικαίωμα να προβεί σε παραγωγή - εγγραφή των ως άνω αγώνων και, συγκεκριμένα, ανέλαβε την πρωτοβουλία, την ευθύνη αλλά και τα έξοδα για την επιτυχή ραδιοτηλεοπτική κάλυψή τους και εγγραφή τους σε υλικούς φορείς ήχου και εικόνας. Προς το σκοπό αυτό ανέλαβε την υποχρέωση για την εύρεση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι του σκηνοθέτη και του λοιπού τεχνικού προσωπικού (ηχολήπτες εικονολήπτες κ.τ.λ.), των εκφωνητών, των δημοσιογράφων, για τη χορήγηση του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού, για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών για την είσοδο στο χώρο της αθλητικής διοργάνωσης και για τον εν γένει συντονισμό όλων των ως άνω ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοσή τους αλλά και η εγγραφή των αγώνων αυτών σε υλικούς φορείς ήχου και εικόνας.
2.2. Ειδικότερα, η εταιρία μας έχει συνάψει με την εταιρία «ABC BROADCASTING CORPORATION ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (στο εξής: «ABC») την από 30.10.2010 σύμβαση εξωτερικής τηλεοπτικής παραγωγής αγώνων, δυνάμει της οποίας έχει αναθέσει στην τελευταία την εκτέλεση παραγωγής και των επίμαχων αθλητικών αγώνων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας («Πρωτάθλημα ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ») της τρέχουσας περιόδου 2011-2012.
2.3. Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει του άρθρου 1.2. της σύμβασης αυτής, προβλέπεται ότι η εταιρία μας ανέθεσε στην ABC την πλήρη, συνεχή, αδιάλειπτη και εν γένει άρτια τηλεοπτική παραγωγή και κάλυψη των ως άνω αγώνων, με τα κατάλληλα «Πολυκάμερα Αυτοκίνητα Εξωτερικών Τηλεοπτικών Μεταδόσεων», γνωστά ως «OB Vans», με σκοπό το τελικό προϊόν της εξωτερικής παραγωγής να χρησιμοποιηθεί, εντελώς ενδεικτικά, προς απευθείας ή/και σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τα κανάλια της εταιρίας μας, με οποιοδήποτε μέσο/μέθοδο μετάδοσης/διανομής, συνδρομητικής ή μη, συμπεριλαμβανομένου των ΙΝΤΕΡΝΕΤ, κινητής τηλεφωνίας και DVB-H, ή για οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση της οποίας τα σχετικά δικαιώματα έχει ή θα αποκτήσει η εταιρία μας. Επίσης, η ABC ανέλαβε την υποχρέωση να προσφέρει υπηρεσίες Παραγωγού, Σκηνοθέτη και Γερανού σε κάθε αγώνα, σε περίπτωση που αυτό το ζητούσε η εταιρία μας.
2.4. Περαιτέρω, στο άρθρο 7 της σύμβασης αυτής, το οποίο φέρει τον τίτλο «πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα» προβλέπεται ότι:
«Το Έργο, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να υπάρχει επί του ως άνω έργου που θα παραγάγει η Εταιρεία (εννοείται η ABC) ή που θα παραχθεί εξ αυτού, ανήκει στην FMH (εννοείται η εταιρία μας), δεδομένου ότι στο τίμημα που καταβάλλεται σε εκτέλεση της παρούσας από την FMH περιλαμβάνεται και η κτήση των δικαιωμάτων αυτών. Η Εταιρεία με την παρούσα (αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε χρειασθεί και σύμφωνα με τους τύπους που η ειδική νομοθεσία απαιτεί), εκχωρεί και μεταβιβάζει στην FMH σε παγκόσμιο επίπεδο τα πάσης φύσεως δικαιώματα, πνευματικής ιδιοκτησίας ή/ και διανοητικής ιδιοκτησίας επί του Έργου που θα παραχθεί σε εκτέλεση ή εξ αφορμής ή εξαιτίας της παρούσας. Εάν τρίτοι τους οποίους χρησιμοποιεί η Εταιρεία, αποκτούν πρωτογενώς πνευματικά δικαιώματα ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιώματα επί του έργου ή τμημάτων του έργου, η Εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει εγγράφως την παραχώρηση και μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών απευθείας στην FMH, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσης ή από την έγγραφη πρόσκληση της FMH. Η μεταβίβαση των ως άνω δικαιωμάτων στην FMH, σημαίνει ότι μόνο η ίδια μπορεί να προβαίνει σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση του Έργου ή τμημάτων αυτού ή νέων συνθέσεων εξ αυτού, αποκλειόμενης της οποιασδήποτε αξιοποίησης αυτών από τη Εταιρεία ή από οποιοδήποτε τρίτο.
[…]
Κατά τη λήξη κάθε τηλεοπτικής παραγωγής και σε χρονικό σημείο που δεν επηρεάζεται η εικόνα της τηλεοπτικής παραγωγής του κάθε Αγώνα θα προβάλλεται ο υπότιτλος << εκτέλεση παραγωγής abc production>>».
2.5. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εταιρία ABC, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας μας, ανέλαβε την εκτέλεση παραγωγής και των επίμαχων αθλητικών αγώνων, συνάπτοντας όλες τις απαραίτητες συμβάσεις με το απαιτούμενο δυναμικό, σκηνοθέτη, τεχνικούς, καμεραμέν, εκφωνητές, και παρέχοντας όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (αυτοκίνητα, κάμερες, μικρόφωνα κ.τ.λ.) για την παραγωγή των ως άνω αγώνων. Ειδικότερα, το κόστος στο οποίο υποβλήθηκε η εταιρία μας για την παραγωγή τηλεοπτικού σήματος, για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος 2011-2012, ανέρχεται περίπου στα δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (2.100.000€). Επιπλέον, για τη μεταφορά του παραγόμενου τηλεοπτικού σήματος από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας, δαπανήσαμε ποσό περίπου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000€) (κόστη κυκλωμάτων και λοιπών μέσων μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος). Συνεπώς συνολικά για την παραγωγή και μεταφορά του σήματος στα κανάλια της εταιρίας μας το συνολικό κόστος ανήλθε περίπου στα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.500.000€). Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, συνάγεται ότι η εταιρία μας κατέστη κατ’ αυτόν τον τρόπο και πρωτογενής δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικού έργου επί των υλικών φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν τους ως άνω αγώνες, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993, αποκτώντας όλες τις αναφερόμενες σε αυτό εξουσίες.
2.6. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε και τα εξής:
Για την «κάλυψη», εγγραφή σε υλικούς φορείς ήχου και εικόνας και μετάδοση κάθε αγώνα, απαιτείται η συνδρομή ενός σκηνοθέτη, υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του οποίου υλοποιείται το εν λόγω έργο. Στο βαθμό που το έργο «της σκηνοθεσίας» -το οποίο απαιτεί τη δημιουργική συμβολή του σκηνοθέτη- διακρίνεται από την απαιτούμενη κατ’ άρθρο 2 ν. 2121/1993 πρωτοτυπία, τότε είναι δυνατό να προστατευθεί με βάση τις διατάξεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και, αντίστοιχα, ο σκηνοθέτης του εκάστοτε μεταδιδόμενου αγώνα να καθίσταται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 ν. 2121/1993, πρωτογενής δικαιούχος του πνευματικού δικαιώματος επί του οπτικοακουστικού του έργου. Η ύπαρξη πρωτοτυπίας αποτελεί την αποκλειστική προϋπόθεση υπαγωγής ενός έργου στο προστατευτικό πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και η συνδρομή της πρέπει να διαπιστώνεται κατά περίπτωση (ad hoc). Ειδικότερα, όσον αφορά στα οπτικοακουστικά έργα που ενσωματώνουν ποδοσφαιρικούς αγώνες, η πρωτοτυπία είναι δυνατό να διαγνωστεί ενδεικτικά στη γωνία λήψης της κάθε φάσης, στην απόσταση λήψης (κοντινή ή μακρινή), στην επιλογή της εικόνας που θα σταλεί στον αέρα μεταξύ των περισσότερων καμερών που αξιοποιούνται για την κάλυψη του αγώνα, στο χρόνο εμφάνισης άμεσων επαναλήψεων (instant replays), στο διαχωρισμό της εικόνας (split screens), στον τρόπο αναμετάδοσης του αγώνα από τον εκφωνητή, στην ύπαρξη γραφικών που προστίθενται στη μεταδιδόμενη εικόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα κ.τ.λ. Συνεπώς, δεν αποκλείεται εκ προοιμίου η προστασία της σκηνοθεσίας των αγώνων αυτών, οι οποίοι ενσωματώνονται σε οπτικοακουστικά έργα, με βάση το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί εκ των προτέρων να εξαιρεθεί ολόκληρη κατηγορία έργων από την προστασία που παρέχει το εν λόγω δίκαιο.
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, στο άρθρο 7 της από 30.10.2010 σύμβασης που συνήψε η εταιρία μας με την ABC προβλέπεται, όπως προεκτέθηκε, ότι οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να υπάρχει επί του έργου που παραγάγει η ABC για λογαριασμό της εταιρίας μας ή που θα παραχθεί εξ αυτού, ανήκει στην εταιρία μας, δεδομένου ότι στο τίμημα που καταβάλλεται σε εκτέλεση της ως άνω σύμβασης από την εταιρία μας περιλαμβάνεται και η κτήση των δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι: «Εάν τρίτοι τους οποίους χρησιμοποιεί η Εταιρεία, αποκτούν πρωτογενώς πνευματικά δικαιώματα ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιώματα επί του έργου ή τμημάτων του έργου, η Εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει εγγράφως την παραχώρηση και μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών απευθείας στην FMH, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας ή από την έγγραφη πρόσκληση της FMH». Δυνάμει της ως άνω σύμβασης, συνεπώς, οι σκηνοθέτες των παραπάνω μεταδιδόμενων αγώνων εκχώρησαν και μεταβίβασαν απευθείας προς την εταιρία μας, σε παγκόσμιο επίπεδο τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν απέκτησαν σχετικά με τους αγώνες του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών, με αποτέλεσμα η εταιρία μας να καταστεί και δευτερογενής δικαιούχος των όποιων περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων επί των αγώνων αυτών.

IV. Η εταιρία μας ως δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού του άρθρου 48 ν. 2121/1993 επί των μεταδιδόμενων αγώνων του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών 2011-2012
1. Η νομοθετική πρόβλεψη
1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 ν. 2121/1993, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, β) την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) την εγγραφή των εκπομπών τους σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, δ) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, ε) τη διανομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών τους, μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, στ) την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την, ζ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει.
2. Η απόκτηση των ως άνω δικαιωμάτων από την εταιρία μας
2.1. Η εταιρία μας έχει, όπως προεκτέθηκε, την αποκλειστική συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση και την παραγωγή των προγραμμάτων που μεταδίδονται μέσων των καναλιών NOVASPORTS (NOVASPORTS 1,2,3,4,6,7, HD και HIGHLIGHTS) και NOVACINEMA (NOVACINEMA 1,2,3,4, HD), καθώς επίσης είναι αυτή, η οποία με δικές της δαπάνες και επιμέλεια και έχοντας εξασφαλίσει την εναρμόνιση του Σήματος (οπτικού και ακουστικού) με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές παραδίδει το Σήμα στην MULTICHOICE και περαιτέρω μεταδίδει μέσω επίγειων συχνοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε και επίγειων αναμεταδοτών, με την αναλογική μέθοδο επεξεργασίας του τηλεοπτικού σήματος, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα NOVASPORTS 1.
2.2. Ειδικότερα, στo πλαίσιο της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 η εταιρία μας παρήγαγε και μετέδωσε για πρώτη φορά ζωντανά μέσω των κατωτέρω αναφερόμενων σταθμών, τους κάτωθι αγώνες στις ακόλουθες ημερομηνίες:
 Κατά την 1η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 27.8.2011μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΟΦΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 19:15 και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΗΣ στις 21:30.
• Την Κυριακή 28.8.2011μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:15.
• Την Κυριακή 28.8.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 19:15.
• Την Κυριακή 28.8.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας Π.Α.Ο.Κ. – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 21:30.
• Την Τετάρτη 14.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αναβληθείς αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 23.11.2011 στo πλαίσιo της 1ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS4 ο εξ αναβολής αγώνας ΑΕΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 30.11.2011 στo πλαίσιo της 1ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο εξ αναβολής αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:00.
 Κατά τη 2η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 10.09.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15 και ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – Π.Α.Ο.Κ. στις 19:30.
• Την Κυριακή 11.09.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ στις 16:00 και ΑΡΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 18:15.
• Την Κυριακή 11.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 20:30.
• Την Τετάρτη 7.12.2011 στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΟΦΗ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 14.12.2011 στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:00.
 Κατά την 3η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 17.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 17.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 18.09.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΟΚ στις 18:15 και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 16:00.
• Την Κυριακή 18.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 20:30.
• Την Κυριακή 18.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΕΚ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 18:15.Την Τετάρτη 28.12.2011 στo πλαίσιo της 3ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΑΡΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:30.
• Την Τετάρτη 28.12.2011 στo πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΟΦΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 16:00.
 Κατά την 4η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 24.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 24.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 25.09.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 16:00 και ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 18:15.
• Την Κυριακή 25.09.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στις 20:30.Την Τετάρτη 18.1.2012 στo πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:30.
• Την Τετάρτη 18.1.2012 στo πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ στις 17:15.
 Κατά την 5η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 1.10.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:15 και ΟΦΗ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 19:30.
• Την Κυριακή 2.10.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΕΚ στις 18:15 και ΑΡΗΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 16:00.
• Την Κυριακή 2.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 16:00.
• Την Κυριακή 2.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ στις 20:30.
• Την Τετάρτη 25.1.2012 στo πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 17:15.
• Την Τετάρτη 25.1.2012 στo πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 19:30.
 Κατά την 6η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 15.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 17:15.
• Το Σάββατο 15.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 20:30.
• Την Κυριακή 16.10.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 16:00 και ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. - ΑΡΗΣ στις 18:15.
• Την Κυριακή 16.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ - ΟΦΗ στις 20:30.
• Την Τετάρτη 8.1.2012 στo πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:30.
• Την Τετάρτη 8.1.2012 στo πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 17:15.
 Κατά την 7η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 22.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15.
• Το Σάββατο 22.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 17:15.
• Το Σάββατο 22.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 19:30.
• Την Κυριακή 23.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 18:15.
• Την Κυριακή 23.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΟΦΗ – ΑΕΚ στις 18:15.
• Την Κυριακή 23.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ στις 20:30.
• Την Τετάρτη 15.1.2012 στo πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 15:00.
• Την Τετάρτη 15.1.2012 στo πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:00.
 Κατά την 8η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 29.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 29.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ στις 19:30.
• Το Σάββατο 29.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 17:15.
• Την Κυριακή 30.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 30.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 15:00.
• Την Κυριακή 30.10.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΑΕΚ – ΑΡΗΣ στις 17:15.
• Την Τετάρτη 7.3.2012 στo πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 7.3.2012 στo πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 15:00.
 Κατά την 9η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 5.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 5.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ στις 17:15.
• Την Κυριακή 6.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ στις 19:30.
• Την Κυριακή 6.11.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΟΚ στις 17:15 και ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 15:00.
• Την Κυριακή 6.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ στις 19:30.
• Την Τετάρτη 14.3.2012 στo πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο εξ αναβολής αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:00.
• Την Τετάρτη 14.3.2012 στo πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο εξ αναβολής αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ στις 19:00.
 Κατά τη 10η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 19.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 19.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΕΚ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 19.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 17:15.
• Την Κυριακή 20.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 20.11.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 15:00 και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 17:15.
• Την Κυριακή 20.11.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΟΦΗ – ΑΡΗΣ στις 17:15 και ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 15:00.
 Κατά την 11η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 26.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ στις 19:30.
• Το Σάββατο 26.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΟΚ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 17:15.
• Το Σάββατο 26.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15.
• Την Κυριακή 27.11.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 15:00, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΦΗ στις 17:15 και ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 27.11.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΡΗΣ στις 17:15.

 Κατά τη 12η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 3.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 3.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 17:15.
• Το Σάββατο 3.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΟΦΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 16:30.
• Την Κυριακή 4.12.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΕΚ – ΚΕΡΚΥΡΑ στις 15:00 και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΟΚ στις 17:15.
• Την Κυριακή 4.12.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 15:00 και ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 4.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
 Κατά τη 13η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 10.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 17:15.
• Το Σάββατο 10.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 19:30.
• Την Κυριακή 11.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 11.12.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΗΣ στις 15:00, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 17:15 και ΚΕΡΚΥΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 11.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΦΗ στις 15:00.
 Κατά τη 14η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 17.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 17.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 18.12.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΟΦΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 15:00 και ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 18.12.2011 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 19:30.
• Την Κυριακή 18.12.2011 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΟΚ στις 15:00 και ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΚ στις 17:15.
 Κατά τη 15η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Την Τρίτη 3.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΕΚ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:30.
• Την Τρίτη 3.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS4 ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΦΗ στις 17:15.
• Την Τρίτη 3.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 17:15.
• Την Τετάρτη 4.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 19:30.
• Την Τετάρτη 4.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 15:00 και ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 17:15 .
• Την Τετάρτη 4.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΡΗΣ στις 15:00 και ΠΑΟΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 17:15 .
 Κατά τη 16η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 7.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 7.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 7.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ στις 19:30.
• Την Κυριακή 8.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD οι αγώνες ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ στις 17:15 και ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 8.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΡΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15.
• Την Κυριακή 8.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΦΗ στις 15:00.
 Κατά τη 17η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 14.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΕΚ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 17:15.
• Το Σάββατο 14.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΟΦΗ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 14.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 15.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 15:00 και ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 15.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡΗΣ στις 15:00 και ΠΑΟΚ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 15.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 20:08.
 Κατά τη 18η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 21.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 21.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΑΕΚ στις 17:15.
• Το Σάββατο 21.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15.
• Την Κυριακή 22.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 15:00.
• Την Κυριακή 22.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 19:30.
• Την Κυριακή 22.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΡΗΣ στις 15:00 και ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ στις 17:15.
 Κατά τη 19η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 28.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΟΦΗ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 17:15.
• Το Σάββατο 28.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 17:15.
• Το Σάββατο 28.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 19:30.
• Την Κυριακή 29.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στις 19:30.
• Την Κυριακή 29.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 15:00 και ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 29.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 15:00 και ΑΡΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 17:15.
 Κατά την 20η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 4.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 4.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. - ΟΦΗ στις 17:15.
• Το Σάββατο 4.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15.
• Την Κυριακή 5.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 15:00.
• Την Κυριακή 5.1.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 15:00 και ΑΕΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 5.1.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
 Κατά την 21η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Την Παρασκευή 10.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ στις 21:00.
• Το Σάββατο 11.2.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15 και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ στις 19:30.
• Την Κυριακή 12.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 19:30.
• Την Κυριακή 12.2.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΕΡΚΥΡΑ στις 15:00 και ΑΡΗΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 17:15.
• Την Κυριακή 12.2.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΔΟΞΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 15:00 και ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 17:15.
 Κατά την 22η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 18.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 16:30.
• Την Κυριακή 19.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 15:00.
• Την Κυριακή 19.2.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 15:00 και ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 19.2.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD οι αγώνες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15 και ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 26.2.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΕΚ - ΟΦΗ στις 19:30.
 Κατά την 23η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 3.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΡΗΣ – ΑΕΚ στις 19:30.
• Το Σάββατο 3.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 17:15.
• Την Κυριακή 4.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ στις 19:30.
• Την Κυριακή 4.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 15:00 και ΟΦΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 17:15.
• Την Κυριακή 4.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ στις 15:00 και ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 17:15.
 Κατά την 24η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 10.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΟΦΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 10.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 17:15.
• Το Σάββατο 10.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 11.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΕΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 11.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 15:00 και ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 17:15.
• Την Κυριακή 11.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΚΕΡΚΥΡΑ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 15:00 και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ στις 17:15.
 Κατά την 25η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 17.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ στις 19:30.
• Το Σάββατο 17.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΡΗΣ – ΟΦΗ στις 17:15.
• Το Σάββατο 17.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 17:15.
• Την Κυριακή 18.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 15:00.
• Την Κυριακή 18.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 18.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 15:00 και ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ στις 17:15.
 Κατά την 26η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Το Σάββατο 24.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΑΡΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 17:15 και ΟΦΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:30.
• Το Σάββατο 24.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 19:30.
• Την Κυριακή 25.3.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 – NOVASPORTS HD ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στις 19:30.
• Την Κυριακή 25.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS2 οι αγώνες ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. στις 17:15 και ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΟΚ στις 19:30.
• Την Κυριακή 25.3.2012 μεταδόθηκαν από το κανάλι NOVASPORTS3 οι αγώνες ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 15:00 και ΑΕΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 17:15.
 Κατά την 27η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Την Κυριακή 1.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:00.
• Την Κυριακή 1.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ στις 19:00.
• Την Κυριακή 1.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS HIGHLIGHTS ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 19:00.
• Την Κυριακή 1.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS7 ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στις 19:00.
• Την Κυριακή 1.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS7 ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΕΚ στις 19:00.
 Κατά την 28η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Την Κυριακή 8.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 19:00.
• Την Κυριακή 8.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS HIGHLIGHTS ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 19:00.
• Την Κυριακή 8.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS6 ο αγώνας ΟΦΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 19:00.
• Την Κυριακή 8.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΟΚ στις 19:00.
• Την Κυριακή 8.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ στις 19:00.
• Την Κυριακή 8.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS4 ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΚ στις 19:00.
 Κατά την 29η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS HIGHLIGHTS ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – SKODA ΞΑΝΘΗ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS HIGHLIGHTS ο αγώνας ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ.ΕΝ. – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS HIGHLIGHTS ο αγώνας ΚΕΡΚΥΡΑ – ΟΦΗ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS7 ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS6 ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS4 ο αγώνας ΑΕΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 19:00.
• Την Τετάρτη 18.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:00.
 Κατά την 30η Αγωνιστική του πρωταθλήματος:
• Την Κυριακή 22.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS3 ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στις 19:00.
• Την Κυριακή 22.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS6 ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ στις 19:00.
• Την Κυριακή 22.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS4 ο αγώνας ΑΡΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ στις 19:00.
• Την Κυριακή 22.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS HIGHLIGHTS ο αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΕΚ στις 19:00.
• Την Κυριακή 22.4.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στις 19:00.
 Κατά την 1η Αγωνιστική της διαδικασίας των Play-off:
• Την Τετάρτη 2.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΠΑΟ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ στις 17:45.
• Την Τετάρτη 2.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στις 20:00.
 Κατά τη 2η Αγωνιστική της διαδικασίας των Play-off:
• Τη Δευτέρα 7.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΟΚ στις 17:45.
• Τη Δευτέρα 7.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΑΕΚ - ΠΑΟ στις 20:00.
 Κατά την 3η Αγωνιστική της διαδικασίας των Play-off:
• Την Πέμπτη 10.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΑΕΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ στις 17:45.
• Την Πέμπτη 10.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΠΑΟ στις 20:00.
 Κατά την 4η Αγωνιστική της διαδικασίας των Play-off:
• Την Κυριακή 13.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΕΚ στις 17:00.
• Την Κυριακή 13.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΟ – ΠΑΟΚ στις 19:15.
 Κατά την 5η Αγωνιστική της διαδικασίας των Play-off:
• Την Τετάρτη 16.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 17;45.
• Την Τετάρτη 16.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στις 20:00.
 Κατά την 6η Αγωνιστική της διαδικασίας των Play-off:
• Την Κυριακή 20.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS2 ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ στις 20:00.
• Την Κυριακή 20.5.2012 μεταδόθηκε από το κανάλι NOVASPORTS1 ο αγώνας ΠΑΟ – ΑΕΚ στις 20:00.
2.3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εταιρία μας, σχετικά με τις ως άνω μεταδόσεις απέκτησε πρωτογενώς το συγγενικό δικαίωμα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 48 ν. 2121/1993, με όλες τις προβλεπόμενες σε αυτό απόλυτες και αποκλειστικές περιουσιακής φύσεως εξουσίες, επί του συνόλου των ως άνω αναλυτικώς αναφερόμενων εκπομπών, τις οποίες μετέδωσε για πρώτη φορά, αναλαμβάνοντας τη σχετική οργανωτική, τεχνική και επενδυτική ευθύνη. Το κόστος στο οποίο υποβλήθηκε η εταιρία μας για την παραγωγή τηλεοπτικού σήματος, για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος 2011-2012, ανέρχεται, όπως προεκτέθηκε, περίπου στα δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (2.100.000€). Επιπλέον, για τη μεταφορά του παραγόμενου τηλεοπτικού σήματος από το χώρο διεξαγωγής των αγώνων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας, η τελευταία δαπάνησε ποσό περίπου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000€) (κόστη κυκλωμάτων και λοιπών μέσων μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος). Συνεπώς συνολικά για την παραγωγή και μεταφορά του σήματος στα κανάλια της εταιρίας μας το συνολικό κόστος ανήλθε περίπου στα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.500.000€).
3. Συμπέρασμα
Από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα υπό II-ΙV συνάγεται με ευκρίνεια το συμπέρασμα ότι επί των ως άνω αγώνων δημιουργείται ένα πλέγμα δικαιωμάτων, προβλεπόμενων τόσο από το ν. 2121/1993 όσο και από το ν. 2725/1999, τα οποία δημιουργούνται και υφίστανται παράλληλα. Αποκλειστικός δικαιούχος όλων των ανωτέρω απόλυτων, αποκλειστικών και περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων είναι εν προκειμένω η εταιρία μας, η οποία έχει αποκτήσει τα ως άνω δικαιώματα είτε πρωτογενώς, όπως αυτό ισχύει για τα συγγενικά δικαιώματα του παραγωγού οπτικοακουστικού έργου και του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, είτε δευτερογενώς, όπως αυτό ισχύει για το sui generis απόλυτο δικαίωμα του άρθρου 84 ν. 2725/1999 και τα περιουσιακής φύσης πνευματικά δικαιώματα επί των οπτικοακουστικών έργων που ενσωματώνουν τους ως άνω αγώνες, όσον αφορά στους αγώνες που διακρίνονται από την απαιτούμενη κατ’ άρθρο 2 του ν. 2121/1993 πρωτοτυπία.
VI. Η προσβολή των ως άνω δικαιωμάτων της εταιρίας μας από τις εναγόμενες
1. Η εκ μέρους της πρώτης των εναγομένων προσβολή των δικαιωμάτων της εταιρίας μας του άρθρου 84 ν. 2725/1999
1.1. Η αγωνιστική περίοδος 2011-2012 του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανδρών Α΄ Εθνικής Κατηγορίας («Πρωτάθλημα ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ»), ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 27-28 Αυγούστου 2011, οπότε και διεξήχθη η 1η αγωνιστική κανονικής περιόδου αυτού και συνεχίστηκε με τη διεξαγωγή μέχρι και της 30ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου, την Κυριακή 22.4.2012, ενώ πλέον έχουν διεξαχθεί και όλες οι αγωνιστικές της διαδικασίας των Play-off του Πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012.
1.2. Λόγω διαφόρων εκκρεμοτήτων αναφορικά με τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2011--2012, το Σαββατοκύριακο 27-28 Αυγούστου 2011 πιστοποιήθηκε μόλις λίγες μέρες πριν. Μία ημέρα πριν από την έναρξη (την 27.8.2011) της αγωνιστικής περιόδου του Πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, ήτοι την 26.8.2011, το στέλεχος της εταιρίας μας κα. Κατερίνα Κασκανιώτη απέστειλε επιστολή προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της πρώτης των εναγομένων (κ. Χρήστο Παναγόπουλο) και τον ρώτησε εάν η τελευταία επιθυμούσε να εντάξει στο πρόγραμμά της τα ανωτέρω Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων του ως άνω Πρωταθλήματος, την αποκλειστική διάθεση των οποίων είχε, κατά τα προαναφερθέντα, η εταιρία μας. Ιδίου περιεχομένου επιστολή απέστειλε η εταιρία μας και στην ΕΡΤ ΑΕ, το μοναδικό έτερο τηλεοπτικό φορέα που στο παρελθόν είχε εντάξει στο πρόγραμμά του εμπορικής φύσεως, αθλητική εκπομπή, μέσω της οποίας μετέδιδε εμπορικά στιγμιότυπα από τους αγώνες του πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ παραγωγής μας. Η πρώτη των εναγομένων, όχι μόνο δεν προέβαλε οποιοδήποτε δικαίωμα (που, άλλωστε, δεν είχε) ή οποιαδήποτε αντίρρηση ή άρνηση, αλλά, αντίθετα, την ίδια ημέρα (26.8.2011) ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλός της, έδωσε οδηγίες στον εξωτερικό συνεργάτη και εντολοδόχο της πρώτης των εναγομένων, κ. Γεώργιο Ρουμελιώτη, να επικοινωνήσει (ενεργώντας για λογαριασμό και εξ ονόματος αυτής) με το στέλεχος της εταιρίας μας, κ. Δημήτριο Βάγια, προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, για την εκ μέρους της εταιρίας μας παραχώρηση, επ’ ανταλλάγματι, των Εμπορικών Στιγμιότυπων (Στιγμιότυπων Αγώνων) από τους αγώνες του Πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, που θα παραγάγαμε και ανα/μεταδίδαμε προς την πρώτη των εναγομένων. Την ίδια ημέρα έγινε πράγματι επικοινωνία μεταξύ κ. Ρουμελιώτη και κ. Βάγια και τελικώς κανονίστηκε συνάντηση μεταξύ των ως άνω στελεχών της εταιρίας μας και της πρώτης των εναγομένων, αντίστοιχα, στις 20:00 η ώρα της 26.8.2011 κατά την οποία ήταν παρόντες οι κ.κ. Βασιλική Χρηστίδη και Δημήτριος Βάγιας, από την πλευρά της εταιρίας μας, και οι κ.κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης και Γιάννης Δέτσης από την πλευρά της πρώτης των εναγομένων. Κατά τη συνάντηση εκείνη συζητήθηκε το θέμα της παραχώρησης των «Εμπορικών Στιγμιότυπων» (Στιγμιότυπων Αγώνων) προς την πρώτη των εναγομένων και των σχετικών ανταλλαγμάτων που θα έπρεπε αυτή να μας καταβάλει για το σκοπό αυτό, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα Εμπορικά αυτά Στιγμιότυπα στην ειδική αθλητική εκπομπή της με τίτλο «ΣΚΑΙ Goal», που μεταδίδεται κάθε Κυριακή, από τον τηλεοπτικό της σταθμό «ΣΚΑΙ», ως ανεξάρτητη αθλητική εκπομπή και εκτός του δελτίου ειδήσεών της.
1.3. Την επόμενη ημέρα, 27 Αυγούστου 2011, το στέλεχος της εταιρίας μας κ. Βάγιας, έστειλε προς τον ως άνω συνεργάτη-εντολοδόχο της πρώτης των εναγομένων (κ. Ρουμελιώτη) ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο του επισύναψε και τον τιμοκατάλογο διάθεσης από την εταιρία μας των Εμπορικών Στιγμιότυπων (Στιγμιότυπων Αγώνων) του Πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ. Στο ίδιο μήνυμά του τον κάλεσε να αποστείλει στην εταιρία μας τις αναλυτικές προτάσεις της πρώτης των εναγομένων σχετικά με τα ανταλλάγματα (αμοιβή) που θα έπρεπε να μας καταβάλει η τελευταία για την παραχώρηση των εν λόγω στιγμιότυπων, όπως άλλωστε είχε συζητηθεί κατά τη συνάντηση της προηγούμενης ημέρας («περιμένουμε τις αναλυτικές προτάσεις σας σχετικά με τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα, όπως αναφέρατε στη συζήτησή μας…»). Αμέσως μετά, (27.08.2011), ο ίδιος συνεργάτης-εντολοδόχος της πρώτης των εναγομένων κ. Γιώργος Ρουμελιώτης απήντησε, για λογαριασμό της, στον κ. Βάγια ότι η συνάντηση που είχε προηγηθεί ήταν «πολύ χρήσιμη» και τέθηκαν κατ’ αυτήν «οι βάσεις για την ουσιαστική συνεργασία των δύο καναλιών». Δήλωσε, επίσης, ότι ο ίδιος μετέφερε στη Διοίκηση του ΣΚΑΙ, δηλαδή στη Διοίκηση της πρώτης των εναγομένων, επακριβώς το περιεχόμενο της συναντήσεώς τους και ότι πολύ σύντομα τα στελέχη της πρώτης των εναγομένων «θα είμαστε σε θέση να επανέλθουμε με τις προτάσεις μας».
1.4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο διήμερο 26-27 Αυγούστου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών των δύο πλευρών, αντηλλάγη αλληλογραφία μεταξύ τους και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με αποκλειστικό αντικείμενο την εκ μέρους της εταιρίας μας παραχώρηση «Εμπορικών Στιγμιότυπων» (Στιγμιότυπων Αγώνων), προς την πρώτη των εναγομένων έναντι ανταλλάγματος το οποίο τα μέρη θα συμφωνούσαν και μάλιστα εστάλη στην πρώτη των εναγομένων και ο σχετικός τιμοκατάλογός μας για το σκοπό αυτό. Η πρώτη των εναγομένων δε, από την πλευρά της, μας υποσχέθηκε, μέσω του ως άνω συνεργάτη-εντολοδόχου της, ότι θα μελετήσει τον τιμοκατάλογό μας, για την παραχώρηση σε αυτήν αδείας αναμετάδοσης των Εμπορικών Στιγμιότυπων των αγώνων, και ότι θα επανέλθει «με τις προτάσεις» της, επί του ζητήματος του ανταλλάγματος που θα έπρεπε να μας καταβάλει.
Είναι, κατόπιν τούτου, προφανές ότι αν η πρώτη των εναγομένων είχε οποιοδήποτε δήθεν «δικαίωμα» αναμετάδοσης των εμπορικών στιγμιότυπών μας (που οπωσδήποτε δεν είχε, ούτε έχει) δεν θα έσπευδε κατά το πιο πάνω διήμερο να μας ζητήσει τον τιμοκατάλογό μας, δεν θα έσπευδε να διαπραγματεύεται με εμάς τα ανταλλάγματα για την απόκτηση των εμπορικών στιγμιότυπών μας και δεν θα μας υποσχόταν ότι θα επανέλθει «με τις προτάσεις της» επί του οικονομικού ανταλλάγματος.
1.5. Παρά ταύτα, όμως, και ενώ αναμέναμε εύλογα, σύμφωνα με τις υποσχέσεις της, να λάβουμε τις «προτάσεις» της πρώτης των εναγομένων για τα οικονομικά ανταλλάγματα, ξαφνικά, την επόμενη ημέρα (28.08.2011) ο ίδιος ο κ. Ρουμελιώτης, που μετείχε, ως εντολοδόχος της πρώτης των εναγομένων, σε όλα τα παραπάνω (αλληλογραφία, συνάντηση, διαπραγματεύσεις), σε σχετικό e-mail του (28.8.2011) που μας απέστειλε για λογαριασμό της πρώτης των εναγομένων, μετέβαλε πλήρως τη στάση της τελευταίας, ισχυριζόμενος ότι όλη η μεταξύ μας συνεννόηση, που αφορούσε την παραχώρηση στην πρώτη των εναγομένων των Εμπορικών Στιγμιότυπων των αγώνων του Πρωταθλήματος, γινόταν τάχα, λόγω της ευαισθησίας της πρώτης των εναγομένων σε ζητήματα «προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος» και της «προάσπισης της διαφάνειας και της δημοσιότητας στα αθλητικά δρώμενα της Χώρας». Με άλλα λόγια, η πρώτη των εναγομένων υπονοούσε ότι ενδιαφερόταν μεν να αναμεταδώσει εκτεταμένης διάρκειας Εμπορικά Στιγμιότυπα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, που η εταιρία μας παρήγαγε, πλην όμως δεν επιθυμούσε να πληρώσει τίποτε γι’ αυτό επιστρατεύοντας το πρόσχημα, ότι τα στιγμιότυπα αυτά επιθυμεί να τα προβάλει, τάχα, «για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος» (!) και λόγω των «εν εξελίξει δικαστικών διερευνήσεων για τα συμβαίνοντα στο ποδόσφαιρο». Επικαλούμενη το συμφέρον του κοινού για ενημέρωση, ισχυρίστηκε ότι θα προβεί σε μετάδοση των νόμω προβλεπόμενων στιγμιότυπων ποδοσφαιρικών αγώνων, χωρίς, όμως, να διευκρινίσει ποια αποσπάσματα θα χρησιμοποιούσε, ποια θα ήταν η διάρκεια αυτών και ποιο το πλαίσιο αναμετάδοσής τους. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε απλά και μόνο ότι: «Η ενημέρωση του συνόλου του πληθυσμού, με μετάδοση των νόμω προβλεπόμενων στιγμιότυπων ποδοσφαιρικών αγώνων, από το σύνολο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων συνιστά εγγύηση ασφαλούς ενημέρωσης τόσο για το φίλαθλο κοινό όσο και για τις ανταγωνιζόμενες ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις μέλη της Superleague».
1.6. Την επόμενη ημέρα (Κυριακή, 28.8.2011 – ημέρα διεξαγωγής της πρώτης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου) ο τηλεοπτικός σταθμός (Τ/Σ) «ΣΚΑΙ», ιδιοκτησίας της πρώτης των εναγομένων, στην ειδική αθλητική –ψυχαγωγικού τύπου- και ξεκάθαρα εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή του με τίτλο «ΣΚΑΙ GOAL», η οποία είναι εκπομπή ΕΚΤΟΣ του Δελτίου Ειδήσεών της και προβάλλεται στις 21.45, , προέβη σε αναμετάδοση εκτεταμένων Εμπορικών Στιγμιότυπων (Στιγμιότυπων Αγώνων) της 1ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, παραγωγής της εταιρίας μας, συνολικής διάρκειας για όλους τους αγώνες 9 λεπτών και 25 δευτερόλεπτων, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Έπραξε τούτο αυθαίρετα, χωρίς κανένα νόμιμο ή άλλο δικαίωμα και χωρίς τη δική μας συναίνεση ή άδεια και κατά κραυγαλέα προσβολή των αποκλειστικών μας δικαιωμάτων επί της τηλεοπτικής μετάδοσης/αναμετάδοσης των ως άνω αγώνων, αλλά και κατά παράβαση του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 58΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 41΄΄, στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν καινούριες φάσεις.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενη φάση διάρκειας 31΄΄, στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40΄΄, στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄09΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 47΄΄ (freeze frame) στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 49΄΄. στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν καινούριες φάσεις.
1.7. Για την ενέργειά αυτή της πρώτης των εναγομένων διαμαρτυρηθήκαμε σε αυτήν την επόμενη ημέρα (Δευτέρα 29.8.2011) και δηλώσαμε έτοιμοι για μία νέα συνάντηση, την οποία η ίδια η πρώτη των εναγομένων είχε προτείνει για την επόμενη ημέρα (Τρίτη 30.8.2011). Από την πλευρά της, η πρώτη των εναγομένων με καθυστέρηση μας απάντησε (Παρασκευή 2.9.2011) ότι η αναμετάδοση των Εμπορικών Στιγμιότυπων (χωρίς την άδειά μας) έγινε, τάχα, στο πλαίσιο «ενημέρωσης του κοινού», εννοώντας –αυθαίρετα- ότι δεν υπέχει γι’ αυτό καμία υποχρέωση και ότι ούτε χρειαζόταν να ζητήσει την άδειά μας ούτε να μας πληρώσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Στο ίδιο e-mail της, η πρώτη των εναγομένων μας ζήτησε συγγνώμη για την, από υπαιτιότητά της, ματαίωση της συνάντησης, που η ίδια μάλιστα μας είχε προτείνει για την Τρίτη 29.8.2011.
1.8. Στη συνέχεια, και εν όψει της 2ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος (10-11 Σεπτεμβρίου 2011) με την από 9.9.2011 Εξώδικη Δήλωσή μας προς την πρώτη των εναγομένων, η οποία επιδόθηκε σε αυτήν αυθημερόν, την καλέσαμε, μεταξύ άλλων, να μην προβεί σε αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων των αγώνων παραγωγής μας, χωρίς να έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί μεταξύ μας τα οικονομικά ανταλλάγματα, και της υπενθυμίσαμε ότι αν επιθυμεί να «ενημερώνει» τους τηλεθεατές της, μπορεί να το κάνει αρκούμενη στην αναμετάδοση απλώς «Ειδησεογραφικών Στιγμιότυπων» (άλλως Αγωνιστικών Στιγμιότυπων ή «Αγωνιστικών Τριλέπτων») τα οποία παραχωρούμε δωρεάν ακριβώς για σκοπούς ενημέρωσης σε όλους τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (και στο ΣΚΑΙ), προς αναμετάδοση από τα Δελτία Ειδήσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που προαναφέραμε.
1.9. Παρά ταύτα, η πρώτη των εναγομένων παραβίασε και πάλι τα πιο πάνω απόλυτα δικαιώματά μας και προέβη σε αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων από όλους τους αγώνες παραγωγής μας και της 2ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, την Κυριακή, 11.9.2011, πάλι από την ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα, αθλητική εκπομπή της «ΣΚΑΙ GOAL», τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των προβληθέντων εμπορικών στιγμιότυπων μας ήταν 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄21΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 49΄΄ (freeze frame), στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 καινούρια.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενη φάση διάρκειας 32΄΄ (freeze frame), στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 36΄΄ (freeze frame), στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 καινούρια.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄08΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄16΄΄ (freeze frame), στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 καινούριες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄35΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Επίσης, αναμεταδόθηκαν ξανά στιγμιότυπα από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΡΗΣ της 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ:
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 49΄΄ (freeze frame), στις οποίες υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, και περιελάμβαναν φάσεις που είχαν αναμεταδοθεί ξανά στην προηγούμενη εκπομπή.
1.10. Τη Δευτέρα, 12.9.2011, η πρώτη των εναγομένων μας απήντησε ότι όλα όσα κάνει είναι, τάχα, νόμιμα και φάνηκε μάλιστα να ενοχλείται που διαμαρτυρόμαστε για την εκ μέρους της προσβολή των δικαιωμάτων μας.
1.11. Την Κυριακή 18.9.2011, και εν όψει της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (17-18.9.2011), εξαντλώντας κάθε όριο καλής πίστης, καλέσαμε και πάλι την πρώτη των εναγομένων, αυτή τη φορά με επιστολή μας, που εστάλη δια μέσου fax, να μην προβεί σε αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων των αγώνων παραγωγής μας εκ της αγωνιστικής αυτής. Η πρώτη των εναγομένων μας αγνόησε και πάλι και παραβίασε για τρίτη φορά τα δικαιώματά μας, μεταδίδοντας την Κυριακή 18.9.2011 και πάλι από την αθλητική εκπομπή της «ΣΚΑΙ GOAL» εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων, παραγωγής μας. Η συνολική διάρκεια των προβληθέντων εμπορικών στιγμιότυπων από τους αγώνες μας ήταν 10 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Ειδικότερα, αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄03΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 18΄΄ που περιελάμβαναν διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενη φάση διάρκειας 44΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄26΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 22΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄09΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄14΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄17΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 22΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
1.12. Την Κυριακή 25.9.2011, η πρώτη εναγομένη, και πάλι από την ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα, αθλητική της εκπομπή «ΣΚΑΙ GOAL» αναμετέδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 7 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα «ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄19΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 32΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 48΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 17΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα «ΠΑΟΚ – ΑΕΚ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄22΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄(freeze frame) 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
1.13. Την Κυριακή 2.10.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 5ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 8 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, στην ως άνω εκπομπή αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 20΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΟΦΗ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 55΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα «ΑΡΗΣ – ΞΑΝΘΗ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 22΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 20΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΕΚ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄13΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄17΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
1.14. Την Κυριακή 16.10.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 6ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, στην ως άνω εκπομπή αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΡΗΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄11΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 33΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα «ΚΕΚΡΥΡΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄ που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα «ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 44΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE (στις μισές φάσεις), που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄53΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 8 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.
Από τον αγώνα «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 14΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα «ΠΑΟΚ – ΟΦΗ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
1.15. Την Κυριακή 23.10.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 12 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΟΦΗ – ΑΕΚ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄41΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 4 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄00΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα. Επίσης στιγμιότυπα από τους αγώνες ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (1η αγωνιστική) και ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (2η αγωνιστική) διάρκειας 6΄΄ και 5΄΄, αντίστοιχα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 48΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄21΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 16΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΞΑΝΘΗ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 45΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 43΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα «ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄16΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
1.16. Την Κυριακή 30.10.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 8ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 9 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα «ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 27΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΑΕΚ – ΑΡΗΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄38΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄27΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα. Επίσης στιγμιότυπα από τους αγώνες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ (3η αγωνιστική), ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (4η αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική) και ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (6η αγωνιστική) διάρκειας 16΄΄, 16΄΄ 2 φορές, 9΄΄ και 8΄΄, αντίστοιχα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 25΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 39΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 22΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ» αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 38΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
1.17. Την Κυριακή 6.11.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 9ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 14 λεπτά. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄34΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄50΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 2 επαναλαμβανόμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 3΄27΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 3΄07΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 6 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 3 επαναλαμβανόμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄17΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 9΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 39΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 41΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 44΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.

1.18. Την Κυριακή 20.11.2011, από την ίδια ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 10ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 14 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄14΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄55΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπάρχει το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40’’ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 καινούρια.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 45΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 56΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 44΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 2 επαναλαμβανόμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 11΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄08΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 19΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄02΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 43΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.

1.19. Την Κυριακή 27.11.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 14 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄19΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 32΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα. Επίσης στιγμιότυπα από τους αγώνες ΠΑΟΚ – ΞΑΝΘΗ (1η αγωνιστικής) και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (4η αγωνιστική) διάρκειας 11΄΄ και 5΄΄, αντίστοιχα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 41΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄14΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα. Επίσης στιγμιότυπα από τους αγώνες ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΕΚ (9η αγωνιστική) και ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (8η Αγωνιστική) διάρκειας 37΄΄ και 28΄΄, αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε «παράθυρο».
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 31΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄19΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄15΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄22΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 29΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 26΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄18΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 36΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.

1.20. Την Κυριακή 4.12.2011, από την ίδια καθαρά ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 12ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 14 και 57 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 50΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 50΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα. Επίσης στιγμιότυπα από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (11η αγωνιστική) διάρκειας 8΄΄.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄59΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 5 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄22΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄11΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄11΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 38΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄21΄΄, στα οποία υπήρχε ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 51΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 51΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 56΄΄ που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.

1.21. Την Κυριακή 11.12.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 13ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 13 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:

Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 25΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄39΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 56΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 5 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄39΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 5 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄27΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 49΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄30΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 45΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 50΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 29΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄31΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.

1.22. Την Κυριακή 18.12.2011, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 13 και 33 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:

Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄13΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 48΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄18΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 56΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄17΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄22΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 4 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄07΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 39΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 50΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 17΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 25΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄17΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 48΄΄ που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.

1.23. Την Τετάρτη 4.1.2012, από την ίδια ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 15ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 17 και 31 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄22΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 46΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 4 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄29΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄52΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄25΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 2΄25΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 4 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄26΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 18΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 23΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 18΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα ο ποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 20΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄03΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 18΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.

1.24. Την Κυριακή 8.1.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 16ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 15 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄26΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 56΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 4 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄54΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄26΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 57΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄19΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 42΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄10΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 47΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄09΄΄, στα ο ποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 15΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄29΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 24΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
1.25. Την Κυριακή 15.1.2012, από την ίδια ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 17ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 15 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄13΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄30΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄18΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 4 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 46΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄50΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 16΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 57΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 24΄΄ που περιελάμβαναν 3 επαναλαμβανόμενες φάσεις.

1.26. Την Κυριακή 22.1.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 18ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 13 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:

Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄24΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 4 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 36΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 30΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄21΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄01΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 44΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄04΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄13΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 34΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.

1.27. Την Κυριακή 29.1.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 19ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 16 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄05΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄22΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄17΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 4 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄19΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄09΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄00΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 25΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄18΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄00΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 4 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄25΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 32΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄00΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 43΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.

1.28. Την Κυριακή 5.2.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 20ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 17 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄40΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 5 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄27΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 3΄34΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 8 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄26΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 23΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄07΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 51΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄37΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 41΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 42΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 22΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
1.29. Την Κυριακή 19.2.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 22ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 14 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄00΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄43΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄21΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 2΄08΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 4 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄10΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 25΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄00΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 27΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.

1.30. Την Κυριακή 4.3.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 23ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 16 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄38΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄50΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις και 1 επαναλαμβανόμενη.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄20΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄17΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄27΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 45΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 3 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄00΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄18΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.

Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄07΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 50΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄10΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 27΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.

1.31. Την Κυριακή 11.3.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 24ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 19 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄05΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 2΄09΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 4 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 2 επαναλαμβανόμενες.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄53΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄19΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄01΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 3 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄02΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 2΄01΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄11΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄00΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄28΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 50΄΄ που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις και 2 διαφορετικές από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 38΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.
1.32. Την Κυριακή 18.3.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 25ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 13 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄21΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 26΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄29΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄12΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 38΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄37΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 38΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄26΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 27΄΄ που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄05΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 49΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.

1.33. Την Κυριακή 25.3.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 26ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 17 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄15΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν πλάνα σε συζήτηση διάρκειας 1΄21΄΄.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄32΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 2 επαναλαμβανόμενες.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄14΄΄, στα οποία υπάρχει το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 25΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄11΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 44΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄34΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 27΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄22΄΄, στα οποία υπήρχε ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 28΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄18΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 48΄΄ που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄11΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.

1.34. Την Κυριακή 1.4.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 27ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 13 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 31΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 22΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄10΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 16΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄16΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄18΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 27΄΄ που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄24΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.

1.35. Την Κυριακή 8.4.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 28ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 13 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄09΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 36΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄11΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 39΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄29΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 18΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 55΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄39΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄16΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 20΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄09΄΄, στα οποία υπήρχε ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄06΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 52΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
1.36. Την Τετάρτη 18.4.2012, από την ίδια εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 29ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 14 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄29΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 38΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄12΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 47΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΕΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄30΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 33΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄42΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΞΑΝΘΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 52΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 40΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 53΄΄, στα οποία υπήρχε ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 32΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ – ΟΦΗ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 49΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 20΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 57’’, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄02΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 2 επαναλαμβανόμενες φάσεις.

1.37. Την Κυριακή 22.4.2012, από την ίδια ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 11 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 19΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄10΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 56΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 2 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄14΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 21΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄32΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 18΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 διαφορετική φάση από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄23΄΄, στα οποία υπήρχε ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και περιελάμβαναν φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 30΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση και 1 διαφορετική από τις προηγούμενες.
Από τον αγώνα ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 56΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
Από τον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄07΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE και περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.

1.38. Τέλος, την Τετάρτη, 2.5.2012, από την ίδια ψυχαγωγικού - εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή, η πρώτη των εναγομένων αναμετάδωσε εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων παραγωγής μας, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της διαδικασίας των Play-off τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, για πρώτη φορά η εταιρία μας. Η συνολική διάρκεια των αναμεταδοθέντων Εμπορικών Στιγμιότυπων ήταν 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, μέσω της ως άνω εκπομπής αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
Από τον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄30΄΄, στα οποία υπήρχε το LOGO NOVASPORTS LIVE, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 20΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 1 επαναλαμβανόμενη φάση.
Από τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα:
• Στιγμιότυπα διάρκειας 1΄25΄΄, στα οποία υπήρχε ΜΩΣΑΙΚΟ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ, που περιελάμβαναν γκολ και φάσεις του αγώνα.
• Αμφισβητούμενες φάσεις διάρκειας 1΄00΄΄ (freeze frame) που περιελάμβαναν 4 διαφορετικές φάσεις από τις προηγούμενες και 1 επαναλαμβανόμενη.

1.39. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις ως άνω μέχρι σήμερα προαναφερθείσες παραβιάσεις των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μας, η πρώτη των εναγομένων προέβη στην άνευ δικαιώματος αναμετάδοση εκτεταμένων Εμπορικών Στιγμιότυπων των αγώνων δικής μας παραγωγής, μέσω της προαναφερθείσας ειδικής αθλητικής –ψυχαγωγικού τύπου- εμπορικού χαρακτήρα εκπομπής της «ΣΚΑΙ GOAL», της οποίας χορηγός, προφανώς δυνάμει σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, είναι η ελληνική εταιρία ζυθοποιίας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», παραγωγός της γνωστής μπύρας «AMSTEL», ενώ παράλληλα στους τίτλους τέλους της αυτοτελούς αυτής εκπομπής διαφημίζονται και μία σειρά από εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν είτε τις υπηρεσίες τους είτε τα προϊόντας τους (ρούχα, μακιγιάζ κ.τ.λ.) για τη δημιουργία της εκπομπής αυτής.
1.40. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η πρώτη των εναγομένων εκμεταλλεύεται προς όφελός της τα Εμπορικά Στιγμιότυπα τα οποία παράγει η εταιρία μας με δική της πρωτοβουλία, ευθύνη και έξοδα, και μεταδίδει στη συνέχεια μέσω των συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών NOVASPORTS, αναμεταδίδοντας τα στιγμιότυπα αυτά από μία εμπορικού - ψυχαγωγικού τύπου εκπομπή, στην οποία διαφημίζονται ως άνω χορηγός και τα προϊόντα του και οι ως άνω εταιρίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων αξιοποιούνται στο πλαίσιο της εκπομπής. Σημειωτέον επίσης, ότι η εκπομπή αυτή της πρώτης εναγομένης («ΣΚΑΙ GOAL»), από τη στιγμή που προβάλλονται σε προγραμματισμένες διακοπές της ροής της εμπορικές διαφημίσεις και φέρει χορηγό κτλ., δεν αποτελεί «Δελτίο Ειδήσεων». Επομένως τα, ούτως ή άλλως, εκτεταμένα «Εμπορικά Στιγμιότυπα» των αγώνων μας που προβάλλονται σε αυτήν την εκπομπή δεν αποτελούν «Αγωνιστικά Στιγμιότυπα» 3λεπτης συνολικής διάρκειας για όλους τους αγώνες, τα οποία σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 84 § 3 Ν.2725/1999) χορηγούνται δωρεάν από εμάς προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς (και στο ΣΚΑΪ) και τα οποία πρέπει να προβάλλονται στο πλαίσιο των αντιστοίχων δελτίων ειδήσεων αυτών, στα οποία όμως δεν επιτρέπονται διαφημιστικές προβολές. Αντίστοιχα, όπως προεκτέθηκε, σε καμία περίπτωση οι υπό κρίση αθλητικοί αγώνες δεν αποτελούν εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος ή μείζονος σημασίας, ώστε να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του π.δ. 109/2010, ενώ περαιτέρω, η εκπομπή «ΣΚΑΙ GOAL» δεν αποτελεί εκπομπή γενικής ειδησεογραφίας αλλά ειδική αθλητική -ψυχαγωγικού τύπου- εμπορικού χαρακτήρα εκπομπή. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η πρώτη των εναγομένων δεν μεταδίδει μόνο μία φορά στιγμιότυπα της κάθε αγωνιστικής, αλλά προβαίνει σε περαιτέρω αναμεταδόσεις διαφορετικών στιγμιότυπων των ίδιων αγωνιστικών, ακόμα και όταν έχουν μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο και άλλες αγωνιστικές [βλ. για παράδειγμα π.π., όπου στην εκπομπή ΣΚΑΙ GOAL που μεταδόθηκε στις 30.10.2011 αναμεταδόθηκαν μεν για πρώτη φορά στιγμιότυπα της 8ης αγωνιστικής, αλλά αναμεταδόθηκαν και στιγμιότυπα της 3ης, 4ης και 5ης αγωνιστικής και, μάλιστα, διαφορετικά από αυτά που είχαν αναμεταδοθεί ήδη σε προηγούμενες εκπομπές, στην εκπομπή που μεταδόθηκε στις 27.11.2011 αναμεταδόθηκαν για πρώτη φορά στιγμιότυπα της 11ης αγωνιστικής, αλλά αναμεταδόθηκαν και στιγμιότυπα της 1ης, της 4η και της 9ης αγωνιστικής και, μάλιστα, διαφορετικά από αυτά που είχαν ήδη αναμεταδοθεί σε προηγούμενες εκπομπές, στην εκπομπή που μεταδόθηκε στις 4.12.2011 αναμεταδόθηκαν για πρώτη φορά στιγμιότυπα από τη 12η αγωνιστική, αλλά αναμεταδόθηκαν και στιγμιότυπα από την 11η αγωνιστική και, μάλιστα, διαφορετικά από αυτά που είχαν ήδη αναμεταδοθεί σε προηγούμενη εκπομπή]. Η πρώτη των εναγομένων είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ελκυστικό εμπορικό προϊόν για τους τηλεθεατές, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς ταυτόχρονα και συγκρίσεις με προηγούμενα παιχνίδια. Τέλος, όπως προκύπτει από τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, ήταν αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες η πρώτη των εναγομένων είχε καλύψει με μωσαϊκό το λογότυπο των τηλεοπτικών σταθμών της εταιρίας μας από τους οποίους μεταδόθηκαν για πρώτη φορά οι επίμαχοι αγώνες. Από όλα τα παραπάνω, συνεπώς, προκύπτει με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι οι εναγόμενες καταστρατηγούν σε κάθε περίπτωση το σκοπό των διατάξεων αυτών, καθώς αποκλειστικός τους σκοπός είναι η αποκόμιση παράνομου και αθέμιτου οικονομικού οφέλους, δια της παράνομης και αθέμιτης εκμετάλλευσης αλλότριας (δικής μας) παροχής και ουδόλως επιδιώκεται, εξυπηρετείται ή επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση των στιγμιότυπων από τις εναγόμενες ο σκοπός ενημέρωσης του κοινού.

1.41. Συνοψίζουμε τα παραπάνω ως εξής: Ενώ η πρώτη των εναγομένων, όπως και όλοι οι λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί, έχει στη διάθεσή της την εκ μέρους μας δωρεάν παραχώρηση «Αγωνιστικών Στιγμιότυπων» περιορισμένης (3λεπτης) συνολικής διάρκειας για όλους τους αγώνες της κάθε αγωνιστικής, δωρεάν παραχώρηση που επιβάλλεται από το νόμο (άρθρο 84 § 3 ν. 2725/1999) και πάντοτε στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης του κοινού κάθε τηλεοπτικού σταθμού (χωρίς, όμως, παρεμβολή διαφημίσεων) εν τούτοις, η πρώτη των εναγομένων δεν αρκείται σ’ αυτό. Αντίθετα, η πρώτη των εναγομένων έχει ειδική, αυτόνομη αθλητική, ψυχαγωγικού τύπου εκπομπή (ΣΚΑΪ GOAL) ΕΚΤΟΣ του δελτίου ειδήσεών της, την οποία εκμεταλλεύεται εμπορικά (δηλ. την προσφέρει έναντι σημαντικού ανταλλάγματος σε τρίτη χορηγό-διαφημιζόμενη, εταιρία, διαφημίζει στους τίτλους τέλους της εκπομπής αυτής μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία αξιοποιεί η πρώτη εναγομένη για τη δημιουργία της αυτοτελούς αυτής εκπομπής και, τέλος, στη διάρκειά της εντάσσει διαλείμματα για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων) και στην οποία εκπομπή της προβάλλει εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα των αγώνων δικής μας παραγωγής, τα οποία ξεπερνούν τόσο τα συνηθισμένα όρια ενημέρωσης του κοινού για επίκαιρα γεγονότα, η ανάγκη για την οποία ενημέρωση καλύπτεται από τα υπό του νόμου προβλεπόμενα «Αγωνιστικά Τρίλεπτα», όσο και τα όρια του σκοπού της ενημέρωσης του κοινού, προσβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδιαμφισβήτητα των πυρήνα των δικαιωμάτων που απολαμβάνει κατά τα ως άνω η εταιρία μας. Η πρώτη των εναγομένων ενεργεί κατά τον πιο πάνω παράνομο τρόπο, χωρίς την άδειά μας, επιχειρηματολογώντας, αβάσιμα, ότι τάχα αυτά, τα εκτεταμένης διάρκειας Εμπορικά Στιγμιότυπά μας, προορίζονται, δήθεν, για την «ενημέρωση» του κοινού (υπέρ της οποίας προσχηματικά κόπτεται), ενώ στην πραγματικότητα το κάνει για να προσπορίσει στον εαυτό της άνομα οφέλη με παρασιτικό, σε βάρος μας, τρόπο. Αν επιθυμούσε την «ενημέρωση» του κοινού, θα μπορούσε ευχερέστατα να το πράξει, προβάλλοντας, στο πλαίσιο των Δελτίων Ειδήσεών της, τα «Αγωνιστικά 3λεπτα», χωρίς διαφήμιση (όπως προβλέπει ο νόμος), τα οποία της προσφέρουμε δωρεάν, όπως ακριβώς κάνουν και όλοι ανεξαιρέτως οι λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί. Συνεπώς, όχι μόνο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999, αλλά έτι περαιτέρω καταστρατηγείται ο σκοπός που καλείται να εξυπηρετήσει η διάταξη αυτή.
2. Η συμπεριφορά των λοιπών τηλεοπτικών σταθμών
2.1. Όπως εκθέσαμε ανωτέρω, υπάρχει ήδη επαρκής, ειδική νομοθετική πρόνοια για τους σκοπούς της σύντομης ενημέρωσης του κοινού, με τη μορφή παροχής δωρεάν, από το δικαιούχο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, προς τους λοιπούς τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας των λεγόμενων (μη εμπορικών) «Αγωνιστικών Στιγμιότυπων» συνολικής 3λεπτης διάρκειας. Για την αναμετάδοση, όμως, «Εμπορικών Στιγμιότυπων» των αγώνων απαιτείται άδεια του δικαιούχου και καταβολή σε αυτόν του συμφωνημένου ανταλλάγματος.
2.2. Με τον τρόπο αυτό λειτούργησε μέχρι σήμερα το σύστημα της αναμετάδοσης των δύο πιο πάνω μορφών στιγμιότυπων: οι τηλεοπτικοί σταθμοί που ενέτασσαν τα στιγμιότυπα αυτά στα δελτία ειδήσεών τους, ελάμβαναν, από τον εκάστοτε δικαιούχο των δικαιωμάτων αυτών, δωρεάν τα αντίστοιχα «Αγωνιστικά Στιγμιότυπα» 3λεπτης συνολικής διάρκειας.
2.3. Δύο μόνο τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν μέχρι σήμερα ειδική αθλητική εκπομπή μετάδοσης Εμπορικών Στιγμιότυπων από τους αγώνες του Πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ: η ΕΡΤ, την εκπομπή «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» και η πρώτη των εναγομένων (ΣΚΑΙ) την εκπομπή «ΣΚΑΙ GOAL». Ειδικότερα:
(α) Η ΕΡΤ συνήψε με την εταιρία μας την από 1.12.2011 σύμβαση, η οποία αφορά στην αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων από όλους τους εντός έδρας αγώνες όλων των ΠΑΕ του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE (με την εξαίρεση των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ) από την 5η – 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Super League καθώς και όλες τις αγωνιστικές της διαδικασίας των play off. Τονίζουμε, μάλιστα, στο σημείο αυτό, προς περαιτέρω απόδειξη της παράνομης συμπεριφοράς της πρώτης των εναγομένων, ότι μέχρι τη σύναψη της ως άνω σύμβασης η ΕΡΤ δεν προέβη σε μετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων από κανέναν από τους αγώνες παραγωγής μας. Με άλλα λόγια, δεν προέβη στην αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων για τις 4 πρώτες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, αλλά περιορίστηκε στην προβολή, διαμέσου των Δελτίων Ειδήσεών της, απλώς των «Αγωνιστικών Τριλέπτων» που της προσφέρουμε δωρεάν, και όπως επιτρέπει ο νόμος, με δεδομένο ότι μέχρι εκείνου του χρονικού σημείου δεν είχαν ολοκληρωθεί οι μεταξύ μας διαπραγματεύσεις αναφορικά με το οικονομικό αντάλλαγμα και τους όρους αναμετάδοσης των εν λόγω Στιγμιότυπων. Το αντάλλαγμα που συμφωνήθηκε, τελικώς, να καταβάλει η ΕΡΤ Α.Ε. στην εταιρία μας, δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας αναμετάδοσης εμπορικών στιγμιότυπων από την 5η-30η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Super League καθώς και όλες τις αγωνιστικές της διαδικασίας των play off ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (1.825.000€). Αντίστοιχα, δυνάμει της ως άνω σύμβασης, η εταιρία μας απέκτησε το δικαίωμα αναμετάδοσης Εμπορικών Στιγμιότυπων όλων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ του πρωταθλήματος της Super League από την 5η – 30η αγωνιστική, τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των οποίων είχε αποκτήσει η ΕΡΤ δυνάμει της από 23.10.2008 σύμβασης που συνήψε με την ΠΑΕ ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ. Το αντάλλαγμα που συμφωνήθηκε να καταβάλει η εταιρία μας στην ΕΡΤ Α.Ε. για τη χορήγηση της ως άνω άδειας αναμετάδοσης ορίστηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000€). Τόσο η εταιρία μας όσο και η ΕΡΤ αποπληρώνουμε κανονικά τις ως άνω οφειλές μας. Αντίστοιχη σύμβαση είχε συνάψει η εταιρία με την ΕΡΤ για την περσινή αγωνιστική περίοδο, (2010 – 2011), δυνάμει της οποίας η ΕΡΤ κατέβαλε στην εταιρία μας (που ήταν ήδη και τότε δικαιούχος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων επί των Εμπορικών Στιγμιότυπων, δυνάμει σχετικής σύμβασης με τη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ), το συμφωνημένο μεταξύ μας αντάλλαγμα για την παραχώρηση του σχετικού δικαιώματος αναμετάδοσης των (εκτεταμένης διάρκειας) «Εμπορικών Στιγμιότυπων» στην εκπομπή «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ». Το ίδιο είχε συμβεί από την πλευρά της ΕΡΤ και την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2009-2010.
(β) Αντίθετα, η πρώτη των εναγομένων μετέδωσε, χωρίς δική μας άδεια και χωρίς να μας καταβάλει οποιοδήποτε αντάλλαγμα όλα τα ανωτέρω Εμπορικά Στιγμιότυπα των εν λόγω αγώνων, παραγωγής μας, από την ειδική αθλητική εκπομπή του Τ/Σ ΣΚΑΙ (ΣΚΑΙ GOAL) που μεταδίδεται ΕΚΤΟΣ του Δελτίου Ειδήσεών της, παραβιάζοντας έτσι κατάφωρα τα ως άνω αποκλειστικά μας δικαιώματα. Αντίστοιχα, όπως εκθέτουμε αμέσως μετά, η δεύτερη των εναγομένων προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το σύνολο των ως άνω εκπομπών μέσω της ιστοσελίδας της www.skai.gr, όποτε αυτοί θελήσουν από οπουδήποτε στον κόσμο, μέσω της κατά παραγγελία (on demand) προσφερόμενης υπηρεσίας.

3. H παρέμβαση της ΣΟΥΠΕΡΙΛΓΚ
3.1. Ειδικώς σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος 2011-2012, και πριν από την έναρξή της, ήτοι στις 26.8.2011, η ίδια η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, με τη διπλή της ιδιότητα, (ήτοι της διοργανώτριας του Πρωταθλήματος και της εκπροσώπου- διαχειρίστριας των δικαιωμάτων των 16 πιο πάνω ΠΑΕ που μας παραχώρησαν με τις πιο πάνω Συμβάσεις το αποκλειστικό δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης κτλ. των αγώνων τους), με την υπό ιδία ημερομηνία επιστολή της (αρ. πρωτ. 4710/26.8.2011) που απηύθυνε προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς (και στον ΣΚΑΙ ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης):
(α) τους ανακοίνωσε ότι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2011-2012) έχουν παραχωρηθεί στην εταιρία μας τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων του πρωταθλήματος και
(β) τους κάλεσε να τηρήσουν το νόμο και να απευθυνθούν στην εταιρία μας τόσο για την μετάδοση στιγμιότυπων «ειδησεογραφικού» περιεχομένου (εννοεί των Αγωνιστικών 3λέπτων), όσο και για την «εμπορική εκμετάλλευση» των στιγμιότυπων (εννοεί τα Εμπορικά Στιγμιότυπα).
3.2. Στη συνέχεια, μετά την πρώτη παραβίαση των δικαιωμάτων μας από την πρώτη των εναγομένων (28.8.2011) και εκτός από τη δική μας διαμαρτυρία, την επόμενη ημέρα, η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4786/29.8.2011 επιστολή της προς το ΕΣΡ και την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, ανακοίνωσε σε αυτούς την εκ μέρους της πρώτης εναγομένης παράνομη αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων των αγώνων μας, κατά προσβολή των δικαιωμάτων μας. Επιπλέον, η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ με νεότερη επιστολή της την 1.9.2011 διαμαρτυρήθηκε εκ νέου και αυτή προς την πρώτη των εναγομένων για την εκ μέρους της παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Η πρώτη των εναγομένων κώφευσε και πάλι.
4. Η εκ μέρους της πρώτης των εναγομένων προσβολή του συγγενικού δικαιώματος του άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993 του συγγενικού δικαιώματος του άρθρου 48 του ν. 2121/1993 και των πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρίας μας
4.1. Η πρώτη των εναγομένων με τις ως άνω αναλυτικά εκτιθέμενες ενέργειές της, δεν προσβάλλει μόνο το απόλυτο δικαίωμα που απολαμβάνει η εταιρία μας, δυνάμει του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999, αλλά και το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων της εταιρίας μας.
4.2. Ειδικότερα, όπως προεκτέθηκε, το άρθρο 47 παρ. 2 ν. 2121/1993, αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, στον παραγωγό οπτικοακουστικών έργων την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και αντίτυπα των οπτικοακουστικών του έργων, τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των οπτικοακουστικών του έργων, τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης των ως άνω υλικών φορέων καθώς και την παρουσίαση αυτών στο κοινό.
4.3. Αντίστοιχα, το άρθρο 48 ν. 2121/1993 αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την αναμετάδοση των εκπομπών του με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόρους, καλώδια, την εγγραφή των εκπομπών του σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών του που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, από όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει.
4.4. Όπως καθίσταται σαφές, η πρώτη των εναγομένων με τις ως άνω ενέργειές της προσέβαλε το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων, καθώς προέβη σε εγγραφή και αναπαραγωγή των οπτικοακουστικών έργων που παρήγαγε κατ’ αρχήν και στη συνέχεια μετέδωσε η εταιρία μας μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τηλεοπτικών σταθμών της και τα οποία ενσωματώνουν τους ως άνω αγώνες και στη συνέχεια προέβη σε τηλεοπτική αναμετάδοση εκτενών αποσπασμάτων από τους αγώνες αυτούς, χωρίς την άδειά μας και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος. Μόλις που χρειάζεται να αναφέρουμε ότι δεν υφίσταται καμία εξαίρεση από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο ν. 2121/1993, η οποία να «δικαιολογεί» εν προκειμένω τις ως άνω ενέργειες της πρώτης των εναγομένων.
5. Η εκ μέρους της δεύτερης των εναγομένων προσβολή των δικαιωμάτων της εταιρίας μας
5.1. Πέραν όλων των ανωτέρων υπαίτιων και παράνομων πράξεών της, η πρώτη των εναγομένων προμήθευσε το ως άνω σχετικό οπτικοακουστικό υλικό της, ήτοι το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων εκπομπών «ΣΚΑΙ GOAL» στη δεύτερη των εναγομένων η οποία αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο, προκειμένου η τελευταία να το καταστήσει προσιτό στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, διαθέτοντας ειδικότερα τις εκπομπές αυτές κατά παραγγελία (υπηρεσία on demand) μέσω της ιστοσελίδας www.skai.gr, της οποίας έχει τη διαχείριση. Με τον τρόπο αυτό, παραβίασε, όπως είναι σαφές, και αυτή με τη σειρά της για μία ακόμη φορά το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων υπό ΙΙ-V δικαιωμάτων μας.
5.2. Ειδικότερα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από μία απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.skai.gr, όταν ο επισκέπτης – χρήστης της εν λόγω ιστοσελίδας επιλέγει την ένδειξη «skai tv» ή «skai player» της αρχικής σελίδας οδηγείται άμεσα σε μία σελίδα όπου υπάρχει η επιλογή «on demand» (κατά παραγγελία). Επιλέγοντας την ένδειξη αυτή, μεταφέρεται στην ιστοσελίδα http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=227524, όπου υπάρχουν αναρτημένες και προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες, ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε στον κόσμο, όλες οι ως άνω εκπομπές της εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», οι οποίες και μεταδόθηκαν στις κάτωθι ημερομηνίες από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ της πρώτης των εναγομένων: στις 28.8.2011, 11.9.2011, 18.9.2011 25.9.2011, 2.10.2011, 16.10.2011, 23.10.2011, 30.10.2011, 6.11.2011, 20.11.2011, 27.11.2011, 4.12.2011, 11.12.2011, 18.12.2011, 4.1.2012, 8.1.2012, 15.1.2012, 22.1.2012, 29.1.2012, 5.2.2012, 19.2.2012, 4.3.2012, 11.3.2012, 18.3.2012, 25.3.2012, 1.4.2012, 8.4.2012, 18.4.2012, 22.4.2012.
5.3. Όπως καθίσταται σαφές, συνεπώς, με τον τρόπο αυτό, όλες οι ως άνω εκπομπές οι οποίες περιέχουν στιγμιότυπα των ποδοσφαιρικών αγώνων που έχει παράγει και μεταδώσει η εταιρία μας και επί των οποίων έχει αποκτήσει τα απόλυτα και περιουσιακά δικαιώματα του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999, καθίστανται προσιτές σε ένα νέο κοινό, κατά πάντα χρόνο, χωρίς την άδεια της εταιρίας μας και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος. Περαιτέρω, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι η χρήση αυτή εκφεύγει πλήρως των ορίων της διάταξης του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999, υπό τις προϋποθέσεις της οποίας θα μπορούσε και μόνο να καταστεί αυτή νόμιμη και θεμιτή και παραβιάζει τελείως και το προστατευτικό πεδίο της διάταξης αυτής, η οποία καλείται απλώς να προστατεύσει το δικαιολογημένο συμφέρον του κοινού για ενημέρωση. Παράλληλα, παραβιάζεται και το συγγενικό δικαίωμα της εταιρίας μας ως παραγωγού οπτικοαουστικών έργων, ως ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού καθώς και το περιουσιακό πνευματικό μας δικαίωμα επί των οπτικοακουστικών έργων που ενσωματώνουν τους επίμαχους αγώνες, από τη στιγμή που δεν υφίσταται, περαιτέρω, καμία ρητά προβλεπόμενη στο ν. 2121/1993 εξαίρεση, η οποία να «δικαιολογεί» τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση από τη δεύτερη εναγομένη.
VII. Προσβολή των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού
1. Η αθέμιτη συμπεριφορά της πρώτης των εναγομένων
Στην υπό κρίση περίπτωση, τόσο η εταιρία μας όσο και η πρώτη των εναγομένων δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεοπτική αγορά και δη στην αγορά μεταδόσεων αθλητικών γεγονότων, έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους, δεδομένου ότι απευθύνονται στο ίδιο κοινό (τηλεθεατές), είτε αυτοί είναι συνδρομητές των (συνδρομητικών) τηλεοπτικών σταθμών από τους οποίους μεταδίδουμε πρωτογενώς τους αγώνες πρωταθλήματος είτε όχι. Η αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά της πρώτης των εναγομένων συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι αυτή, αντί να αρκεσθεί στην αναμετάδοση των Αγωνιστικών 3λέπτων ενημερωτικού χαρακτήρα στιγμιότυπων, μέσα από το δελτίο ειδήσεων της, τα οποία στιγμιότυπα έχουμε θέσει δωρεάν στη διάθεσή της, σύμφωνα με τη σχετική εκ του νόμου υποχρέωσή μας (όπως κάνουν όλα τα άλλα κανάλια), αναμεταδίδει αυθαίρετα, υπαίτια και παράνομα εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα δικής μας παραγωγής, τα οποία μεταδίδονται για πρώτη φορά μέσω των τηλεοπτικών σταθμών της εταιρίας μας, όχι για σκοπούς της προβλεπόμενης από το νόμο ενημέρωσης του κοινού (αυτή εξυπηρετείται, κατά νόμο, με τα «Αγωνιστικά 3λεπτα») αλλά καθαρά για σκοπούς οικονομικής εκμετάλλευσης, δηλαδή για σκοπούς δικού της παράνομου πορισμού κέρδους και ωφέλειας και μάλιστα σε βάρος μας, αφού αφ’ ενός μεν δεν πληρώνει κανένα αντάλλαγμα α) για την απόκτηση των σχετικών αποκλειστικών δικαιωμάτων του άρθρου 84 ν. 2725/1999, β) για την παραγωγή των αγώνων και γ) για την αναμετάδοσή τους, αφετέρου δε εισπράττει η ίδια τεράστια ποσά από τις διαφημίσεις και τις χορηγίες προϊόντων που προβάλλονται ταυτόχρονα με τη μετάδοση των ως άνω στιγμιότυπων μας από την εκπομπή της «ΣΚΑΙ GOAL», παραβιάζοντας προκλητικά τα ως άνω αποκλειστικά δικαιώματά μας. Πρόκειται, δηλαδή, εδώ για συμπεριφορά έντονα παρασιτικού και αθέμιτου ανταγωνισμού. Προβαίνει δε σε αυτές τις ενέργειες, για να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε βάρος μας και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι ημών. Η εταιρία μας επιφυλάσσεται ρητώς για τη διεκδίκηση αποζημίωσης για την υλική ζημία που υπέστη από τις ως άνω αθέμιτες ενέργειες των εναγομένων.
VIII. Αξιώσεις της εταιρίας μας
1. Αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον
1.1. Από τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 προκύπτει με σαφήνεια η αξίωση που παρέχεται ευθέως τόσο στον αρχικό δικαιούχο (γηπεδούχο) όσο και στον παραχωρησιούχο του απολύτου δικαιώματος επί της αθλητικής διοργάνωσης ή των μερικότερων εξουσιών του δικαιώματος αυτού να απαγορεύει σε κάθε τρίτο τη μετάδοση ή και την αναμετάδοση των αθλητικών εκδηλώσεων και των στιγμιότυπων αυτών, την αναπαραγωγή του αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού και εν γένει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκμετάλλευσης υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του ως άνω άρθρου. Με άλλα λόγια, η ως άνω διάταξη χορηγεί όχι μόνο το δικαίωμα θετικής άσκησης των προβλεπόμενων σε αυτό εξουσιών αλλά και το δικαίωμα αρνητικής άσκησής τους. Η εταιρία μας, από τη στιγμή που κατέστη, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων που περιγράφονται στη Σύμβαση και περιέχονται αντίστοιχα στο άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 και λόγω της απόλυτης και οιονεί εμπράγματης ισχύς που αναπτύσσει η Σύμβαση αυτή, δυνάμει και της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 2121/1993, η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλογικά, έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση αγωγής. Συνεπώς, η εταιρία μας έχει την αξίωση για άρση της ως άνω προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον.
1.2. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της παράνομης προσβολής ενός απόλυτου δικαιώματος, ακόμα και εάν δεν υπήρχε ή δεν εφαρμοζόταν η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 του ν. 2725/1999, η οποία παρέχει αξίωση για απαγόρευση της μετάδοσης ή και της αναμετάδοσης και της αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει τους μεταδιδόμενους αγώνες ή ακόμα και αν δεν γινόταν δεκτή η αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2121/1993, παρέχεται αξίωση για την άρση της κάθε προσβολής δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος και για την παράλειψή της στο μέλλον. Η αξίωση αυτή, όπως γίνεται ομόφωνα δεκτό, στηρίζεται σε γενικότερη αρχή του δικαίου, κατά την οποία, όταν προσβάλλεται ένα δικαίωμα ή υπάρχει κίνδυνος προσβολής του στο μέλλον, ο δικαιούχος δικαιούται (ανεξαρτήτως της επέλευσης ζημίας ή ύπαρξης πταίσματος) να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η αρχή αυτή εκφράζεται από ένα σύνολο διατάξεων που παρέχουν τέτοιες αξιώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις προσβολής δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος, όπως π.χ. τα άρθρα 57 παρ. 1, 60, 989, 1108 παρ. 1 ΑΚ., 1 παρ. 2 και 19 παρ. 1 ν. 146/1914 και 65 παρ. 1 ν. 2121/1993.
1.3. Η ίδια αξίωση απορρέει, στην υπό κρίση περίπτωση και από το άρθρο 65 παρ. 1 ν. 2121/1993, το οποίο προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει κατά περίπτωση την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Με δεδομένο ότι η εταιρία μας αποτελεί πρωτογενή δικαιούχο συγγενικών δικαιωμάτων του παραγωγού οπτικοακουστικού έργου και του τηλεοπτικού οργανισμού και δευτερογενή δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του οπτικοακουστικού έργου που ενσωματώνει τους μεταδιδόμενους αγώνες, βασίζει την αξίωσή της για άρση της ως άνω προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον και στην ως άνω διάταξη.
1.4. Επιπλέον, όπως προεκτέθηκε, η αναμετάδοση στιγμιότυπων ή και σύντομων αποσπασμάτων στην οποία προβαίνει η πρώτη των εναγομένων μέσω της εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL είναι αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ιδίως επειδή αντίκειται στην ηθική ομαλότητα των συναλλαγών και αποσκοπεί στην απόσπαση τηλεοπτικής πελατείας με την αθέμιτη και παράνομη εκμετάλλευση της οικονομικής επένδυσης στην οποία έχει προβεί η εταιρία μας και συγχρόνως γίνεται με σκοπό τον ανταγωνισμό, προς όφελος της πρώτης των εναγομένων και εις βάρος της εταιρίας μας, μεταξύ των οποίων υφίσταται σχέση ανταγωνισμού, αφού και οι δύο αυτές εταιρίες απευθύνονται στον ίδιο κύκλο πελατών (φιλάθλων ποδοσφαίρου) της τηλεοπτικής αγοράς. Συνεπώς, συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 146/1914 και η εταιρία μας μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον και με βάση τη διάταξη αυτή.
2. Αξίωση αποζημίωσης
2.1. Στην προκείμενη περίπτωση, η χωρίς την άδεια της εταιρίας μας και χωρίς καταβολή του σχετικού αντιτίμου αναμετάδοση στιγμιότυπων ή και σύντομων αποσπασμάτων μέσω της εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», η οποία μεταδίδεται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης και παρέχεται ως υπηρεσία on demand στην ιστοσελίδα www.skai.gr, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης, είναι κατ’ αρχήν παράνομη λόγω προσβολής των συγγενικών δικαιωμάτων της εταιρίας μας ως παραγωγού οπτικοακουστικών έργων και ως τηλεοπτικού οργανισμού. Η διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 ν. 2121/1993, η οποία καλείται εν προκειμένω σε εφαρμογή, προβλέπει ότι όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου υποχρεούται σε αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος.
Η υπαιτιότητα της πρώτης των εναγομένων είναι στην προκείμενη περίπτωση κάτι παραπάνω από δεδομένη, από τη στιγμή που η τελευταία, όπως αναλυτικώς προεκτέθηκε, αποτελεί τηλεοπτικό οργανισμό, ο οποίος γνωρίζει με πλήρη λεπτομέρεια τα δικαιώματα που συνδέονται με τη μετάδοση και αναμετάδοση είτε ολόκληρων των ποδοσφαιρικών αγώνων είτε στιγμιότυπων αυτών και το νόμιμο τρόπο απόκτησης των δικαιωμάτων αυτών, λόγω της ίδιας μακροχρόνιας συναλλακτικής της εμπειρίας, αλλά και λόγω του ότι συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με την εταιρία μας, με την οποία αντάλλαξε και σημαντική αλληλογραφία, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών, έχοντας λάβει μάλιστα και το σχετικό τιμοκατάλογο της εταιρίας μας, τον οποίο η τελευταία αποστέλλει σε όλες τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να προβούν σε χρήση εμπορικών στιγμιότυπων. Αντίστοιχα, η υπαιτιότητα της δεύτερης των εναγομένων είναι επίσης δεδομένη, από τη στιγμή που η δεύτερη εναγομένη αποτελεί θυγατρική εταιρία της πρώτης εναγομένης, και δραστηριοποιείται επίσης στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο, με αποτέλεσμα να έχει πλήρη γνώση τόσο της σχετικής νομοθεσίας και της συναλλακτικής πρακτικής όσο και των ως άνω διαπραγματεύσεων της εταιρίας μας με την πρώτη εναγομένη για τη χρήση εμπορικών στιγμιότυπων από τους μεταδιδόμενους αγώνες.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν, η πρώτη των εναγομένων οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας για τις ως άνω υπαίτιες και παράνομες πράξεις της το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000€), το οποίο είναι το διπλάσιο από το ποσό το οποίο όφειλε να καταβάλει στην εταιρία μας, σε περίπτωση που η τελευταία της παραχωρούσε νομίμως, υπό την ιδιότητά της ως παραγωγού των οπτικοακουστικών έργων που ενσωματώνουν τους ως άνω αγώνες και υπό την ιδιότητά της ως τηλεοπτικού οργανισμού που μετέδωσε για πρώτη φορά τους αγώνες αυτούς την άδειά της για την ως άνω εκμετάλλευση των εμπορικών της στιγμιότυπων για ολόκληρη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012, ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€), και το οποίο καταβάλλεται συνήθως για το συγκεκριμένο είδος εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα κατωτέρω, για την αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων στο πλαίσιο εκπομπών εκτός του Δελτίου Ειδήσεων. Το ποσό αυτό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000€) οφείλει να το καταβάλει στην εταιρία μας νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω- εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που απέστειλε στον εντολοδόχο της πρώτης των εναγομένων (κ. Ρουμελιώτη) το στέλεχος της εταιρίας μας κ. Βάγιας, με το από 27.8.2011 ηλεκτρονικό του μήνυμα, η τιμή πώλησης εμπορικών στιγμιότυπων τα οποία έχει παράγει και αντίστοιχα μεταδώσει για πρώτη φορά η εταιρία μας για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€), πλέον Φ.Π.Α. Τον ίδιο τιμοκατάλογο αποστέλλει η εταιρία μας σε οποιονδήποτε τηλεοπτικό οργανισμό επιθυμεί να προβεί σε αναμετάδοση εμπορικών στιγμιότυπων παραγωγής και πρώτης μετάδοσης της εταιρίας μας. Αυτό προκύπτει και από την από 1.12.2011 σύμβαση που συνήψε η εταιρία μας με την ΕΡΤ στην οποία προβλέπεται ως αντάλλαγμα το ποσό των 1.825.000 ευρώ, με δεδομένο ότι η σύμβαση αυτή συνήφθη, όπως προεκτέθηκε, αφού είχαν ήδη διεξαχθεί και μεταδοθεί οι τέσσερις (4) πρώτες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου και αφορούσε στην αναμετάδοση εμπορικών στιγμιότυπων από την 5η – 30η αγωνιστική της κανονικής περιόδους και όλες τις αγωνιστικές της διαδικασίας των play off.
Πιο συγκεκριμένα, στον ως άνω τιμοκατάλογο αναφέρεται ότι:
«ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:
1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ & ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ PLAY-OFF):
I. Videos με τα τέρματα και τις πλέον ενδιαφέρουσες φάσεις από όλους τους Αγώνες κάθε Αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου και κάθε Αγωνιστικής Play-off, που παράγονται ή/και μεταδίδονται από τη Nova.
II. Videos από τουλάχιστον επτά (7) Αγώνες ανά Αγωνιστική Κανονικής Περιόδου και από δύο (2) Αγώνες σε κάθε Αγωνιστική Play-off.
III. Δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων εμπορικών στιγμιότυπων από τον τηλεοπτικό φορέα προς τον οποίο παραχωρούνται μόνο στα πλαίσια αθλητικών εκπομπών, που μεταδίδονται μέσω τηλεόρασης.
IV. Δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων εμπορικών στιγμιότυπων για μία (1) εβδομάδα μετά της λήξη της κάθε Αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου ή Play-off.
V. Η παραγωγή των videos με τα εμπορικά στιγμιότυπα των Αγώνων της Nova θα γίνεται από τη δημοσιογραφική / τεχνική ομάδα της Nova.
VI. Τιμή πώλησης εμπορικών στιγμιότυπων ολόκληρης της αγωνιστικής περιόδου: Δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (2.100.000€), πλέον Φ.Π.Α.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ανεξαρτήτως του αριθμού των Στιγμιότυπων που θα επιλέξει τελικώς να αναμεταδώσει ο τρίτος τηλεοπτικός σταθμός, εφόσον αυτά υπάγονται στην έννοια των Εμπορικών Στιγμιότυπων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, το αντάλλαγμα που οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας, λόγω της ιδιότητάς της ως δικαιούχου των συγγενικών δικαιωμάτων του παραγωγού των οπτικοακουστικών έργων που ενσωματώνουν τους αγώνες αυτούς και του τηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει για πρώτη φορά τους αγώνες αυτούς, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.100.000 ευρώ. Στην προκείμενη περίπτωση η πρώτη των εναγομένων προέβη, ούτως ή άλλως, σε αναμετάδοση στιγμιότυπων από όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος 2011-2012, πλην της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, οπότε η πρώτη των εναγομένων δεν μετέδωσε την εκπομπή ΣΚΑΙ GOAL, λόγω των επεισοδίων που συνέβαιναν στο κέντρο της Αθήνας, και σε αναμετάδοση στιγμιότυπων από την 1η αγωνιστική των play-offs και, συνεπώς, οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας το διπλάσιο του ως άνω ποσού (2.100.000 Χ 2= 4.200.000 ευρώ) ως αποζημίωση για τη ζημία που της προκάλεσε.
Αντίστοιχα, η δεύτερη εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας, για την ίδια ως άνω αιτία, το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (69.600€), το οποίο είναι το διπλάσιο από αυτό που όφειλε να καταβάλει στην εταιρία μας, σε περίπτωση που η τελευταία της παραχωρούσε νομίμως την άδειά της για την ως άνω εκμετάλλευση των εμπορικών της στιγμιότυπων, υπό την ιδιότητά της ως παραγωγός των οπτικοακουστικών έργων που ενσωματώνουν τους ως άνω αγώνες και υπό την ιδιότητά της ως τηλεοπτικός οργανισμός που μετέδωσε για πρώτη φορά τους αγώνες αυτούς, ήτοι ποσό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (34.800€), και το οποίο καταβάλλεται συνήθως για το συγκεκριμένο είδος εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα κατωτέρω, για την αναμετάδοση Εμπορικών Στιγμιότυπων μέσω διαδικτύου. Το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (69.600€) οφείλει να το καταβάλει στην εταιρία μας νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας, άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που χρησιμοποιεί κατά πάγιο τρόπο η εταιρία μας για την παροχή εμπορικών στιγμιότυπων μέσω διαδικτύου, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ενός δικτυακού τόπου επιθυμεί να συνθέσει videos με τα γκολ που σημειώθηκαν αλλά και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων κάθε αγωνιστικής ημέρας της SUPERLEAGUE, παροχή η οποία ονομάζεται «MATCHDAY GOALS FULL PACK», οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) πλέον Φ.Π.Α. ανά αγωνιστική. Οι τιμές αυτές αφορούν στην ως άνω χρήση των εμπορικών στιγμιότυπων σε ένα μόνο site και τα σχετικά videos των αγώνων ετοιμάζονται από τη δημοσιογραφική ομάδα του NOVASPORTS. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του site επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα δικά του videos, χρησιμοποιώντας φάσεις από τα videos που του παρέχονται από τον Όμιλο Forthnet, καθώς και να μπορεί να διατηρεί τα πρωτότυπα αλλά και τα παραγόμενα videos στους servers του για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων μετά τη λήξη των playoff της SUPERLEAGUE, τότε η παροχή αυτή ονομάζεται «MATCHDAY GOALS FULL PACK Plus», και ο πελάτης οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας επιπλέον των χιλίων ευρώ και το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €) ανά αγωνιστική [1.000 + 200 για κάθε αγωνιστική]. Από τη στιγμή που η δεύτερη εναγομένη έχει συνθέσει τα δικά της videos τα οποία περιέχουν τόσο τα γκολ που σημειώθηκαν σε κάθε αγώνα όσο και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων κάθε αγωνιστικής ημέρας της SUPERLEAGUE, με εξαίρεση τους αγώνες της 21ης αγωνιστικής, και διατηρεί μέχρι και σήμερα στον server του δικτυακού της τόπου το σύνολο όλων των ως άνω video, οι χρήσεις αυτές υπάγονται στο πακέτο «MATCHDAY GOALS FULL PACK Plus» και, συνεπώς, η δεύτερη εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (69.600€), το οποίο είναι το διπλάσιο από αυτό το οποίο καταβάλλεται συνήθως για το συγκεκριμένο είδος εκμετάλλευσης [69.600 (= 1.200 ευρώ Χ 29 αγωνιστικές = 34.800€) Χ 2] ως αποζημίωση για τη ζημία που της προκάλεσε με τις ως άνω παράνομες και υπαίτιες ενέργειές της.
2.2. Άλλως και όλως επικουρικά (προς την ως άνω υπό 2.1. αξίωση) το άρθρο 65 παρ. 3 ν. 2121/1993 προβλέπει ότι αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου, ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει την καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου ή του αντικειμένου συγγενικού δικαιώματος προβλεπομένου στα άρθρα 46-48 και 51 ν. 2121/1993. Για το λόγο αυτό, στην εντελώς απίθανη εκείνη περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι δεν συνέτρεχε εν προκειμένω υπαιτιότητα της πρώτης εναγομένης, αυτή οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€), κατά το οποίο κατέστη αυτή πλουσιότερη σε βάρος της εταιρίας μας από την ως άνω αναμετάδοση των εμπορικών στιγμιότυπων τα οποία παρήγαγε και μετέδωσε για πρώτη φορά η εταιρία μας, νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω- εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
Αντίστοιχα, στην εντελώς απίθανη περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι δεν συνέτρεχε εν προκειμένω υπαιτιότητα της δεύτερης εναγομένης, αυτή οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (34.800€), κατά το οποίο κατέστη αυτή πλουσιότερη σε βάρος της εταιρίας μας από την ως άνω αναμετάδοση των εμπορικών στιγμιότυπων τα οποία παρήγαγε και μετέδωσε για πρώτη φορά η εταιρία μας, νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
2.3. Περαιτέρω, η αναμετάδοση στιγμιότυπων ή και σύντομων αποσπασμάτων μέσω της εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», η οποία μεταδίδεται μέσω του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης και παρέχεται ως υπηρεσία on demand στην ιστοσελίδα www.skai.gr, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης, είναι παράνομη και λόγω της προσβολής του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος που απέκτησε η εταιρία μας -δυνάμει της Σύμβασης Εκχώρησης που συνήψε με τη FORTHNET Α.Ε. και αντίστοιχα της Σύμβασης που συνήψε η τελευταία με τη SUPERLEAGUE- να παρέχει σε τρίτους τη δυνατότητα αναμετάδοσης εμπορικών στιγμιοτύπων, όπως το δικαίωμα αυτό προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2725/1999. Η προσβολή αυτή οφείλεται αναμφίβολα σε υπαιτιότητα και, συγκεκριμένα, δόλο ή άλλως και όλως επικουρικά σε αμέλεια των εναγομένων, όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω, με αποτέλεσμα να συντρέχουν εν προκειμένω και οι προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ.
Για το λόγο αυτό, στην απίθανη εκείνη περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι η εταιρία μας δεν είναι εν προκειμένω δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων αλλά ούτε και δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η πρώτη των εναγομένων οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€) νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω- εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, ποσό κατά το οποίο ζημιώθηκε η εταιρία μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο τιμοκατάλογο, η πρώτη των εναγομένων όφειλε να καταβάλει το ως άνω ποσό στην εταιρία μας, προκειμένου η τελευταία να της παραχωρήσει νομίμως την άδειά της για την αναμετάδοση των επίμαχων εμπορικών στιγμιότυπων υπό την ιδιότητά της ως δικαιούχος του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 επ’ αυτών.
Αντίστοιχα, η δεύτερη εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (34.800€) νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, ποσό κατά το οποίο ζημιώθηκε η εταιρία μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο τιμοκατάλογο, η δεύτερη των εναγομένων όφειλε να καταβάλει το ως άνω ποσό στην εταιρία μας, προκειμένου η τελευταία να της παραχωρήσει νομίμως την άδειά της για την αναμετάδοση των επίμαχων εμπορικών στιγμιότυπων υπό την ιδιότητά της ως δικαιούχος του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 επ’ αυτών.
2.4. Άλλως και όλως επικουρικά προς όλες τις ανωτέρω (υπό 2.1. – 2.3.) αξιώσεις, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη των εναγομένων οφείλουν να καταβάλουν στην εταιρία μας το ποσό κατά το οποίο αδικαιολογήτως κατέστησαν πλουσιότερες σε βάρος της εταιρίας μας, με βάση τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ. Έτσι, η πρώτη των εναγομένων οφείλει να μας καταβάλει το ως άνω ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€), κατά το οποίο αδικαιολογήτως κατέστη πλουσιότερη κατά τη μετάδοση των ως άνω αποσπασμάτων, εξοικονομώντας τη σχετική δαπάνη στην οποία όφειλε αυτή να υποβληθεί, νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω- εκπομπής «ΣΚΑΙ GOAL», ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας και η δεύτερη εναγομένη το ως άνω ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (34.800€), κατά το οποίο αδικαιολογήτως κατέστη πλουσιότερη κατά τη μετάδοση των ως άνω αποσπασμάτων, εξοικονομώντας τη σχετική δαπάνη στην οποία όφειλε αυτή να υποβληθεί, νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
3. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης
3.1. Παράλληλα, από τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 932 ΑΚ, από το άρθρο 65 παρ. 2 ν. 2121/1993 και από το άρθρο 10 ν. 146/1914, συνάγεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας και παράνομης προσβολής των δικαιωμάτων που προστατεύονται δυνάμει των ως άνω διατάξεων , ο δικαιούχος των δικαιωμάτων αυτών δικαιούται να αξιώσει και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Στην προκείμενη περίπτωση, η ως άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εναγομένων έχει ως πρόσθετο επιβαρυντικό αποτέλεσμα τη βλάβη του κύρους και της φήμης της εταιρίας μας, αφού όχι μόνο τα υποσκάπτει αλλά η συνέχιση αυτής της προσβολής οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάλωση και ευτελισμό των ως άνω δικαιωμάτων μας. Επιπλέον, πλήττεται το κύρος, η αξιοπιστία και η φήμη της εταιρίας μας τόσο απέναντι στους καταναλωτές – πελάτες μας – όσο και απέναντι στους εμπορικούς συνεργάτες μας, που συνεργάζονται μαζί μας με την πεποίθηση ότι μόνο εμείς έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα επί των αγώνων με μοναδική εξαίρεση τα σύντομης διάρκειας «Αγωνιστικά Τρίλεπτα». Για το λόγο αυτό, ενόψει α) του είδους της προσβολής που υπέστη η εταιρία μας από τις ενέργειες της πρώτης των εναγομένων και, συγκεκριμένα, της προσβολής του απόλυτου περιουσιακού δικαιώματός μας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2725/1999, των απόλυτων συγγενικών μας δικαιωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 47 παρ. 2 και 48 ν. 2121/1993, μέσω της παράνομης αναμετάδοσης αποσπασμάτων από τους μεταδιδόμενους μέσω των τηλεοπτικών σταθμών NOVASPORTS αγώνες παραγωγής της εταιρίας μας, καθώς και της αθέμιτα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς της πρώτης εναγομένης προς την εταιρίας μας, β) της βαρύτητας της βλάβης και της σημαντικής αξίας του προσβαλλόμενου δικαιώματος, γ) των ειδικότερων συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε εν προκειμένω η προσβολή, δ) του βαθμού πταίσματος της πρώτης εναγομένης και ε) της επαναλαμβανόμενης τέλεσης της προσβολής, καθιστά απόλυτα εύλογη την αξίωση της εταιρίας μας για την επιδίκαση ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) ως ηθική βλάβη για την προσβολή όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων που απολαμβάνει η εταιρία μας δυνάμει του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999, των συγγενικών μας δικαιωμάτων και για την προσβολή που υπέστη η εταιρία μας λόγω της αθέμιτης συμπεριφοράς της πρώτης των εναγομένων.
Αντίστοιχα, για τους ίδιους ως άνω λόγους η δεύτερη των εναγομένων οφείλει να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ως ηθική βλάβη για την προσβολή των δικαιωμάτων που απολαμβάνει η εταιρία μας δυνάμει του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 και για την προσβολή των συγγενικών μας δικαιωμάτων.

Επειδή η εταιρία μας, σύμφωνα με τα εκτενώς αναλυόμενα ανωτέρω, έχει καταστεί αποκλειστική δικαιούχος εκμετάλλευσης του συνόλου των αναφερόμενων στο άρθρο ΙV παρ. 1 της Σύμβασης εξουσιών, οι οποίες προβλέπονται αντίστοιχα στο 84 παρ. 1 ν. 2725/1999, για τους αγώνες του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών, ήτοι αποκλειστική δικαιούχος για την παραγωγή, μετάδοση, αναμετάδοση, εγγραφή, αναπαραγωγή και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου των ως άνω αγώνων καθώς και των στιγμιότυπων αυτών.
Επειδή η εταιρία μας, έχοντας αναλάβει την πρωτοβουλία, την ευθύνη και τα έξοδα για την κάλυψη, μετάδοση και εν γένει παραγωγή των αγώνων αυτών, έχει καταστεί πρωτογενής δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικού έργου, δυνάμει του άρθρου 47 παρ. 2 ν. 2121/1993 επί των υλικών φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν τους ως άνω αγώνες.
Επειδή ορισμένοι από τους ως άνω αναφερόμενους αγώνες με τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκαν και μεταδόθηκαν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα κατά την έννοια του ν. 2121/1993, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν της προστασίας του νόμου αυτού.
Επειδή η εταιρία μας, δυνάμει της από 30.10.2010 σύμβασης που συνήψε με την εταιρία ABC για την εκτέλεση παραγωγής των ως άνω αγώνων καθώς και δυνάμει των συμβάσεων που συνήψε με τους σκηνοθέτες των αγώνων αυτών, έχει καταστεί, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω, και δευτερογενής δικαιούχος του συνόλου των όποιων περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων επί των μεταδιδόμενων αγώνων.
Επειδή η εταιρία μας μετέδωσε όλους τους ως άνω αγώνες μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, κατά τις ως άνω αναλυτικώς εκτιθέμενες ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να καταστεί πρωτογενής δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 48 ν. 2121/1993, επί των μεταδιδόμενων εκπομπών της, σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω.
Επειδή η πρώτη των εναγομένων αντί να αρκεσθεί στην αναμετάδοση των Αγωνιστικών 3λέπτων ενημερωτικού χαρακτήρα στιγμιότυπων, μέσα από το δελτίο ειδήσεων της, τα οποία στιγμιότυπα έχουμε θέσει δωρεάν στη διάθεσή της, σύμφωνα με τη σχετική εκ του νόμου υποχρέωσή μας (όπως κάνουν όλα τα άλλα κανάλια), εκείνη αναμεταδίδει αυθαίρετα και παράνομα εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα δικής μας παραγωγής και τα οποία μεταδίδονται για πρώτη φορά από την εταιρία μας, όχι για σκοπούς της προβλεπόμενης από το νόμο ενημέρωσης του κοινού (αυτή εξυπηρετείται, κατά νόμο, με τα «Αγωνιστικά 3λεπτα») αλλά καθαρά για σκοπούς οικονομικής εκμετάλλευσης, δηλαδή για σκοπούς δικού της παράνομου πορισμού κέρδους και ωφέλειας, αφού αφ’ ενός μεν δεν πληρώνει κανένα αντάλλαγμα σε εμάς (ως οφείλει) για την απόκτηση της σχετικής γι’ αυτό άδειας, αφετέρου δε εισπράττει η ίδια τεράστια ποσά από τις διαφημίσεις και τις χορηγίες προϊόντων που προβάλλονται ταυτόχρονα με την αναμετάδοση των ως άνω στιγμιότυπών μας από την εκπομπή της «ΣΚΑΙ GOAL», παραβιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο προκλητικά το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων απόλυτων και αποκλειστικών δικαιωμάτων μας.
Επειδή, αντίστοιχα, η δεύτερη των εναγομένων, σε συνεργασία με την πρώτη εναγομένη παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας www.skai.gr τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των επεισοδίων της εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL που μεταδίδονται μέσω του τηλεοπτικού καναλιού ΣΚΑΙ, ιδιοκτησίας της πρώτης των εναγομένων, μέσω υπηρεσίας on demand, παραβιάζοντας για μία ακόμη φορά το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων μας.
Επειδή, περαιτέρω το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού», θεσπίζει γενική ρήτρα, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στις εμπορικές κτλ, συναλλαγές κάθε πράξη που είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 146/1914 είναι να υπάρχει πράξη ανταγωνισμού προς όφελος εκείνου που την ενεργεί και να υφίσταται σχέση ανταγωνισμού, η οποία υφίσταται όταν οι δύο συναγωνιζόμενες επιχειρήσεις απευθύνονται στους ίδιους ή συγγενείς κύκλους πελατών.
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, τόσο η εταιρία μας όσο και η πρώτη των εναγομένων δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεοπτική αγορά και δη στην αγορά μεταδόσεων αθλητικών γεγονότων, έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους, δεδομένου ότι απευθύνονται στο ίδιο κοινό (τηλεθεατές), είτε αυτοί είναι συνδρομητές των (συνδρομητικών) τηλεοπτικών σταθμών από τους οποίους μεταδίδουμε πρωτογενώς τους αγώνες πρωταθλήματος, είτε όχι. Η αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά της πρώτης των εναγομένων συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι αυτή, αντί να αρκεσθεί στην αναμετάδοση των Αγωνιστικών 3λέπτων ενημερωτικού χαρακτήρα στιγμιότυπων, μέσα από το δελτίο ειδήσεων της, τα οποία στιγμιότυπα έχουμε θέσει δωρεάν στη διάθεσή της, σύμφωνα με τη σχετική εκ του νόμου υποχρέωσή μας (όπως κάνουν όλα τα άλλα κανάλια), εκείνη αναμεταδίδει αυθαίρετα και παράνομα εκτεταμένα Εμπορικά Στιγμιότυπα δικής μας παραγωγής και μετάδοσης, όχι για σκοπούς της προβλεπόμενης από το νόμο ενημέρωσης του κοινού (αυτή εξυπηρετείται, κατά νόμο, με τα «Αγωνιστικά 3λεπτα»), όπως προεκτέθηκε, αλλά καθαρά για σκοπούς οικονομικής εκμετάλλευσης.
Επειδή η ως άνω προσβολή των δικαιωμάτων της εταιρίας μας έχει ως πρόσθετο επιβαρυντικό αποτέλεσμα τη βλάβη του κύρους μας και της φήμης μας, αφού όχι μόνο τα υποσκάπτει αλλά η συνέχιση αυτής της προσβολής οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάλωση και ευτελισμό των ως άνω δικαιωμάτων μας. Επιπλέον, πλήττεται το κύρος, η αξιοπιστία και η φήμη της εταιρίας μας τόσο απέναντι στους καταναλωτές – πελάτες της – όσο και απέναντι στους εμπορικούς συνεργάτες της, που συνεργάζονται μαζί της με την πεποίθηση ότι μόνο αυτή έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα επί των αγώνων με μοναδική εξαίρεση τα σύντομης διάρκειας «Αγωνιστικά Τρίλεπτα».
Επειδή η συμπεριφορά αυτή των εναγομένων, εάν παραμείνει χωρίς κυρώσεις, κινδυνεύει να δημιουργήσει (αντανακλαστικά) αρνητικές και βλαπτικές για την εταιρία μας συμπεριφορές και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι δυνατόν να αποπειραθούν να την «μιμηθούν».
Επειδή η παρούσα αγωγή μας είναι νόμω και ουσία βάσιμη και αποδεικνύεται από έγγραφα και μάρτυρες.
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο να δικάσει την υπό κρίση αγωγή μας.
Επειδή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, καθώς προβλέπεται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεσή της είναι σε θέση να προξενήσει, στην εταιρία μας ανεπανόρθωτη ζημία και, ειδικότερα, πρόκειται για απαιτήσεις που πηγάζουν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρο 908 περ. γ΄ ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας
ΖΗΤΟΥΜΕ
1. Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα αγωγή μας ως νόμω και ουσία βάσιμη.
2. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενες στην άρση της προσβολής των δικαιωμάτων μας και, υπό την απειλή της χρηματικής ποινής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) για κάθε παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης από καθεμία από τις εναγόμενες, σε παράλειψη στο μέλλον οποιασδήποτε ενέργειας προσβάλλει τα δικαιώματα της εταιρίας μας, όπως αυτά απορρέουν α) από την από 5.8.2011 Σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, τα οποία εκχωρήθηκαν σε εμάς δυνάμει της προαναφερθείσας Σύμβασης Εκχώρησης, και δυνάμει του άρθρου 84 ν. 2725/1999 και β) από τα άρθρα 47 παρ. 2 και 48 του ν. 2121/1993, ήτοι:
- Να απαγορευτεί στις εναγόμενες να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, να εγγράφουν και να αναπαράγουν οπτικοακουστικό υλικό (Στιγμιότυπα ή οτιδήποτε άλλο) των αγώνων, που παράγει ή /και μεταδίδει τηλεοπτικά η εταιρία μας στο πλαίσιο του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας μας, στο βαθμό που η χρήση αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999 ή οποιασδήποτε από τις ρητά προβλεπόμενες εξαιρέσεις στο ν. 2121/1993.
- Να απαγορευτεί στις εναγόμενες να αναμεταδίδουν, χρησιμοποιούν, αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται, με οποιονδήποτε τρόπο, οπτικοακουστικό υλικό (Στιγμιότυπα ή οτιδήποτε άλλο) των αγώνων, που παράγει ή /και μεταδίδει τηλεοπτικά η εταιρία μας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας μας, στο βαθμό που η χρήση αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999 ή οποιασδήποτε από τις ρητά προβλεπόμενες εξαιρέσεις στο ν. 2121/1993.
- Να απαγορευτεί στις εναγόμενες να χρησιμοποιούν ή/και να προβάλλουν, αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οπτικοακουστικό υλικό (Στιγμιότυπα ή οτιδήποτε άλλο) των αγώνων, που παράγει ή /και μεταδίδει τηλεοπτικά η εταιρία μας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το οποίο τυχόν έχει λάβει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή της έχει παραχωρηθεί από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη άδειά μας, στο βαθμό που η χρήση αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999 ή οποιασδήποτε από τις ρητά προβλεπόμενες εξαιρέσεις στο ν. 2121/1993.
- Να απαγορευτεί στις εναγόμενες να καθιστούν καθοιονδήποτε τρόπο προσιτό στο κοινό οπτικοακουστικό υλικό (Στιγμιότυπα ή οτιδήποτε άλλο) των αγώνων, που παράγει ή /και μεταδίδει τηλεοπτικά η εταιρία μας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κατά τρόπο, ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση στο υλικό αυτό από όπου και όταν επιθυμεί καθώς και να παρουσιάζουν καθοιονδήποτε τρόπο το υλικό αυτό στο κοινό, στο βαθμό που η χρήση αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ. 3 ν. 2725/1999 ή οποιασδήποτε από τις ρητά προβλεπόμενες εξαιρέσεις στο ν. 2121/1993.
- Να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να «κατεβάσει» - αφαιρέσει από το δικτυακό τόπο www.skai.gr, ιδιοκτησίας της, όλα τα οπτικοακουστικά αρχεία των εκπομπών ΣΚΑΙ GOAL, τα οποία περιέχουν εμπορικά στιγμιότυπα παραγωγής της εταιρίας μας και να αποτρέψει την καθοιονδήποτε τρόπο πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου σε αυτά.
3. Να υποχρεωθεί η πρώτη των εναγομένων να καταβάλει στην εταιρία μας, δυνάμει του άρθρου 65 παρ. 2 ν. 2121/1993, το ποσό των 4.200.000 ευρώ νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω αναφερόμενες- εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, ως αποζημίωση για την υπαίτια και παράνομη προσβολή των συγγενικών δικαιωμάτων της εταιρίας μας ως παραγωγού οπτικοακουστικών έργων επί των υλικών φορέων που ενσωματώνουν του επίμαχους μεταδιδόμενους αγώνες και ως τηλεοπτικού οργανισμού και άλλως και όλως επικουρικά, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι δεν συνέτρεχε εν προκειμένω υπαιτιότητα της πρώτης των εναγομένων, να υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στην εταιρία μας, δυνάμει του άρθρου 65 παρ. 3 ν. 2121/1993, το ποσό των 2.100.000 ευρώ νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω αναφερόμενες- εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας για την προσβολή των ως άνω δικαιωμάτων της εταιρίας μας. Άλλως και όλως επικουρικά, για την απίθανη εκείνη περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό ότι η εταιρία μας δεν είναι δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων αλλά ούτε και του συγγενικού δικαιώματος του τηλεοπτικού οργανισμού επί των μεταδιδόμενων αγώνων, να υποχρεωθεί η πρώτη των εναγομένων να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των 2.100.000 ευρώ νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω αναφερόμενες- εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη η εταιρία μας λόγω της υπαίτιας και παράνομης προσβολής των απόλυτων και αποκλειστικών δικαιωμάτων της επί των εμπορικών στιγμιότυπων παραγωγής της, όπως τα δικαιώματα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 και, αντίστοιχα, στη Σύμβαση. Άλλως και όλως επικουρικά ως προς τα ανωτέρω, να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη καταβάλει στην εταιρία μας το ως άνω ποσό των 2.100.000 ευρώ κατά το οποίο κατέστη αυτή αδικαιολογήτως πλουσιότερη σε βάρος της εταιρίας μας, με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, νομιμότοκα από τη μετάδοση της πρώτης -από τις ως άνω αναφερόμενες- εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, ήτοι από την 28.8.2011, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
4. Να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη να καταβάλει στην εταιρία μας το συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, για τις ως άνω αναλυτικώς εκτιθέμενες αιτίες.
5. Να υποχρεωθεί η δεύτερη των εναγομένων να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των 69.600 ευρώ νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, ως αποζημίωση για την υπαίτια και παράνομη προσβολή των συγγενικών δικαιωμάτων της εταιρίας μας ως παραγωγού οπτικοακουστικών έργων επί των υλικών φορέων που ενσωματώνουν του επίμαχους μεταδιδόμενους αγώνες και ως τηλεοπτικού οργανισμού και άλλως και όλως επικουρικά, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι δεν συνέτρεχε εν προκειμένω υπαιτιότητα της δεύτερης των εναγομένων, να υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στην εταιρία μας, δυνάμει του άρθρου 65 παρ. 3 ν. 2121/1993, το ποσό των 34.800 ευρώ νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL, άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας. Άλλως και όλως επικουρικά, για την απίθανη εκείνη περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό ότι η εταιρία μας δεν είναι δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων αλλά ούτε και του συγγενικού δικαιώματος του τηλεοπτικού οργανισμού επί των μεταδιδόμενων αγώνων, να υποχρεωθεί η δεύτερη των εναγομένων να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των 34.800 ευρώ νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη η εταιρία μας λόγω της υπαίτιας και παράνομης προσβολής των απόλυτων και αποκλειστικών δικαιωμάτων της επί των εμπορικών στιγμιότυπων παραγωγής της, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 84 παρ. 1 ν. 2725/1999 και, αντίστοιχα, στη Σύμβαση. Άλλως και όλως επικουρικά ως προς τα ανωτέρω, να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στην εταιρία μας το ως άνω ποσό των 34.8000 ευρώ, κατά το οποίο κατέστη αυτή αδικαιολογήτως πλουσιότερη σε βάρος της εταιρίας μας με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού νομιμότοκα από την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.skai.gr της πρώτης εκπομπής ΣΚΑΙ GOAL άλλως και όλως επικουρικά από την επίδοση της παρούσας άλλως και όλως επικουρικά από την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
6. Να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στην εταιρία μας το ποσό των 20.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης για τις ως άνω αναλυτικώς εκτιθέμενες αιτίες.
7. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι, δεδομένου ότι προβλέπεται πως από την καθυστέρηση στην εκτέλεσή της, η εταιρία μας θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία και δεδομένου ότι οι απαιτήσεις μας πηγάζουν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
8. Να καταδικαστούν οι εναγόμενες, με βάση τη διάταξη του άρθρου 63β ν. 2121/1993 σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις 173 επ. του ΚΠολΔ στα δικαστικά μας έξοδα, στα οποία υπάγεται υποχρεωτικά και η αμοιβή των πληρεξούσιων δικηγόρων μας

Αθήνα, 5.6.2012
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
planet-greece.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου